VL verwelkom LUR se intervensie in Klaarwatergebied

0
672
Afgevaardigdes van SA en Lesotho tydens oorgrens gesprek te Klaar

Die LUR van Polisie, Paaie en Vervoer, Sam Mashinini, het tydens die oorgrensvergadering op 28 April 2021 op die plaas Klaarwater in die Zastron-distrik, die versekering gegee dat verskeie aspekte daadwerklike aandag sal geniet.

Volgens die president van Vrystaat Landbou (VL), Francois Wilken, het die LUR onder meer die versekering gegee dat hekke waardeur onwettige binnekoms van Lesotho-burgers in die Klaarwatergebied geskied, toegespan gaan word.

Verder is daar besluit dat die grenspad aan die Suid-Afrikaanse kant, wat in ʼn bedenklike toestand is, met behulp van die provinsiale geel vloot geskraap gaan word ten einde die SANW en die SAPD te bemagtig om patrollering van die grens te doen asook om hul reaksietyd te verhoog. “Dit gaan ʼn beduidende impak op verbeterde veiligheid van landbougemeenskappe in die area hê,” sê Wilken.

Hy verduidelik dat die verbetering van die grenspad beter sigbaarheid teweeg sal bring, wat ʼn vermindering in misdaadaktiwiteite tot gevolg kan hê.

Verskeie rolspelers uit Lesotho en Suid-Afrika, waaronder die SANW, SAPD, plaaslike landbougemeenskappe en eweknieë uit Lesotho, het byeengekom om die onwettige binnekoms van Lesotho-burgers en vee in die Klaarwater-area te bespreek. Wilken noem dat die LUR die burgers van Lesotho ingelig en bewus gemaak het daarvan dat hulle geensins die internasionale grens mag oorsteek, behalwe by ʼn grenspos nie. Daar is ook duidelik uitgewys dat hulle die nodige permitte en kontrakte van boere moet bekom om te verseker dat gehoor gegee word aan die Wet op Basiese Indiensneming.

Wilken het gesê dat misdade deur sekere groeperinge en of sindikate, wat in die onderskeie areas opereer, die gemeenskappe aan weerskante van die grens benadeel. ’n Versoek is gerig dat beter samewerking tussen wetstoepassers van Lesotho en Suid-Afrikaanse sal plaasvind ten einde reaksietye op te skerp asook om kriminele wat oorgrens opereer, vas te trek.

“Ons versoek landbougemeenskappe om alle misdade aan te meld en onder die aandag van die SAPD, wat gesamentlik met die SANW misdaadoperasies in die area beplan en uitvoer, te bring.”

Saamgestel deur Sazly Hartzenberg

info@bloemfonteincourant.co.za