Instroming oor Lesotho-grens op LUR se agenda

0
482
Vrystaatse LUR van Polisie, Paaie en Vervoer, Sam Mashinini.

Die Vrystaatse LUR van Polisie, Paaie en Vervoer, Sam Mashinini, vergader op 28 April met verskeie rolspelers uit Lesotho en Suid-Afrika om die onwettige instroming van Lesothoburgers in die Klaarwater-area te bespreek.

Rolspelers, waaronder die SANW, SAPD, plaaslike boeregemeenskappe en eweknieë uit Lesotho, sal tydens die oorgrensvergadering in Zastron bymekaar kom.

“Die onwettige instroming vind die afgelope dekade byna daagliks plaas en het geensins afgeneem tydens die staat van inperking nie,” sê Francois Wilken, president van Vrystaat Landbou (VL).

Verskeie skriftelike versoeke is aan wetstoepassers, die kantoor van die LUR, die SANW, die SAPD en verskeie forums gerig om daadwerklik aandag aan die probleem te skenk, maar lewer nie die gewenste resultate nie.

“Die onwettige binnekoms van Lesotho-burgers hou beslis verband met toenemende misdaadaktiwiteite in die area wat die veiligheid van boerderygemeenskappe en dorpe aangrensend tot die RSA/Lesothogrens ernstig belemmer,” sê Wilken.

Benewens Wilken, sal ʼn afvaardiging van VL se Landelike Veiligheidskomitee asook leierboere in die Zastron-area die vergadering bywoon om hul misnoeë met die stand van sake te kenne te gee. Skriftelike versoeke om dringende intervensie tot die regering sal gerig word.

VL spreek die hoop uit dat ‘n permanente oplossing gevind sal word ten einde dié en soortgelyke probleme op die grens aan te spreek.

info@bloemfonteincourant.co.za