Registreer so gou moontlik as hulpbehoewende

0
3242
Attie Terblanche

DA-raadslid vir Wyk 16, Attie Terblanche, vra alle Heidedallers met ‘n inkomste van R4 800 of minder, om aansoek te doen om as hulpbehoewendes geregistreer te word.
Individue moet voor Mei 2018 by die munisipale kantore in Heidedal, by die Glaspaleis in Bloemfontein, of by Binnelandse Sake in Rocklands, registreer. Sodanige registrasie is dan vir ‘n volle drie jaar geldig.
Enige persoon wat finansieel swaarkry, ondersteuning nodig het, of hul werk in die afgelope tyd verloor het, moet dit oorweeg om aansoek te doen. “Selfs al het jy voorheen goed geleef en die broodwinner in jou huishouding sterf, en jy lewe net op ‘n pensioen, kan jy ook gaan aansoek doen,” verduidlik Terblanche.
“Die gemeenskap is nie bewus van die hulp wat aan hulle verskaf word nie,” sê Terblanche.
Van die voordele wat jy ontvang is 10 000  gratis water, 50 kW elektrisiteit en jy betaal net ‘n sekere bedrag belasting.
Terblanche beweer daar is individue wat sy werk in gevaar probeer stel en hom te na wil kom. “Daar sirkuleer vorms in Heidedal se strate wat ongeldig is. Vorms word dan verkeerd ingevul en dan word mense wat regtig hulp nodig het, nie gehelp nie,” meen Terblanche.
Terblanche verduidelik dat sodra jy registreer, jy ‘n strokie met ‘n munisipale stempel agterop die strokie as bewys ontvang. “As jy daardie strokie het, maar dit het geen stempel agterop nie, is dit ongeldig,” verduidlik hy.
“Gaan na die munisipale kantore en doen so gou as moontlik aansoek om teleurstelling te voorkom.”
Terblanche wil Heidedal aanmoedig om voorafbetaalde waterstelsels te installeer. “Dit voorkom dat jy moontlik sonder water sit, sou daar wateronderbrekings wees,” sê Terblanche.
Sou jy enige hulp benodig of navrae hê, kontak gerus vir Attie Terblanche by 083-787-5051.

JERETHA OOSTHUIZEN