Só werk ‘n effektetrust tot jou voordeel

0
2129

Ons het die laaste tyd gesels oor die mees algemene bateklasse tot beleggers se beskikking. Omdat die meeste persone daarbuite iewers blootstelling het aan effektetrusts en só blootstelling kry aan die verskillende bateklasse, het ek besluit om eers te verduidelik hoe ‘n effektetrustfonds werk, voordat ons oor elke individuele bateklas gesels.
‘n Effektetrustfonds is ‘n kollektiewe beleggingskema. In sy eenvoudigste vorm is dit ‘n struktuur wat ‘n aantal beleggers gebruik om hul geld saam te poel en dan beleggingsbates daarmee aan te koop. ‘n Effektetrustfonds is dus ‘n meganisme wat individuele beleggers gebruik om blootstelling tot aandele, eiendom, effekte en kontant te verkry, wat hulle andersins nie sou kon verkry het indien hulle dit direk sou moes gaan aankoop nie. Elke effektetrustfonds word opgedeel in verskeie identiese, denkbeeldige eenhede.
Elkeen van dié eenhede besit ‘n identiese deel in die onderliggende bateklasse wat deur die effektetrustfonds aangekoop word. Die eenhede van ‘n effektetrustfonds het ‘n prys. As jy dus geld in ‘n effektetrustfonds belê, kry jy soveel eenhede as wat bekostig kan word vir jou beleggingsbedrag. Soos wat finansiële markte deur siklusse beweeg, sal jou effektetrustfonds winste (of verliese) genereer, en as ‘n houer van eenhede in die effektetrustfonds, sal jy proporsioneel deel in die winste en verliese.
‘n Effektetrustfonds word deur ‘n professionele fondsbestuurder saam met sy span analiste bestuur.
Die fondsbestuurder is verantwoordelik vir alle beleggingsbesluite rondom jou effektetrustfonds en hy sal bateklasse aankoop en verkoop soos hy goeddink. Let wel dat effektetrustfondse streng gereguleer word en dat ‘n fondsbestuurder nie na willekeur bates kan koop en verkoop nie. Vir elke tipe effektetrustfonds daarbuite, is daar ‘n mandaat wat bepaal hoe die effektetrustfonds bestuur moet word, en watter beperkinge daar geld.
Verder vorm die geld in ‘n effektetrustfonds nie deel van die fondsbestuurder se balansstaat nie en word dié geld apart deur ‘n onafhanklike trustee gehou. Die reëling bied uiters noodsaaklike beskerming vir jou as belegger.
Die onafhanklike trustee verseker ook dat die effektetrustfonds in lyn met die Wet op Kollektiewe Beleggingskemas bestuur word. Natuurlik het alles wat hierbo genoem word ‘n koste-implikasie en net soos jy porporsioneel deel in die winste van die effektetrustfonds, sal jy porporsioneel deel in die koste van die effektetrustfonds. Dan ook: ‘n effektetrustfonds en effekte het niks met mekaar gemeen nie. Dit is nie dieselfde ding nie, behalwe dat ‘n effektetrustfonds namens sy beleggers effekte kan aankoop as ‘n onderliggende belegging. – Horace Terry
horace@nassaux.com