Wanneer om jou finansiële beplanner te kontak

0
941

Oor die algemeen is dit goeie praktyk om ten minste jaarliks 'n afspraak met jou finansiële beplanner te maak, of selfs meer gereeld indien jou finansiële behoeftes dit vereis.
In baie opsigte is jou finansiële beplanner 'n noodsaaklike skakel in jou algemene lewensomstandighede. Jou finansiële beplanner is 'n belangrike bron van inligting wanneer dit by dinge soos algemene finansiële advies en beplanning, aftredebeplanning, beleggingsbeplanning, boedelbeplanning, belastingbeplanning, ensomeer, kom. Wanneer daar egter sekere gebeurtenisse in jou lewe plaasvind, is dit uiters belangrik dat jy onmiddellik jou finansiële beplanner kontak vir 'n konsultasie. Dink byvoorbeeld aan gebeurtenisse soos die volgende: wanneer jy trou, skei, 'n familielid sterf, begin met 'n nuwe werk of bedank, aftrede nader, noemenswaardige skuld aangaan of skuld klaar betaal het, nog 'n kind beplan, bates koop of verkoop, 'n groot som geld jou toeval, sekere finansiële voorsiening en beplanning in en vir jou besigheid gedoen moet word, ensomeer. Al dié gebeurtenisse vereis moontlike aanpassings ten opsigte van die begunstigdes van jou versekeringsvoordele, jou testament, die uitbreiding van jou versekeringsvoordele, die opstel van sekere ooreenkomste tussen jou en ander partye, sekere finansiële beplanning moet gedoen word en finansiële produkte moet in plek geplaas word. 
Dit is dus heel duidelik dat 'n finansiële beplanner nie net meer daar is om jou by te staan wanneer jy 'n polis wil uitneem nie, maar heelwat meer vir jou kan doen as wat jy dalk tans besef. Die finansiële adviesomgewing het ook die laaste paar jaar so ontwikkel dat daar spesialisgebiede ontstaan het. Dink maar aan spesialisvelde soos boedelbeplanning, beleggingsbeplanning, aftredebeplanning, korttermynversekering, ensomeer. Dit is dus nie vandag snaaks om te sien hoe finansiële beplanners, wat spesialiste op verskillende gebiede is, hul kragte saamsnoer om jou van die beste advies te voorsien nie. Dit is dus heel moontlik dat jy as kliënt deur twee of drie finansiële beplanners bedien kan word, waar elke finansiële beplanner na 'n spesifieke deel van jou groter finansiële plan omsien. – Horace Terry