Vroeë kinderontwikkelingsentrum sit sonder gebou

0
868

Thelma Terblanche, wat die Unique Children Centre, ’n vroeë kinderontwikkelingsentrum (VKO) in Heidedal in 2001 geopen het, is gevra om die perseel wat sy huur te ontruim. Die Onderwysdepartement wil na bewering die koshuis oorneem om studente te huisves.

In 2012 is Terblanche, ’n voormalige onderwyseres met ’n passie vir haar kleuters, as ’n uitsonderlike presteerder in die Vrystaatse tak van die Business Women Association of South Africa (BWA) se jaarlikse Business Achiever Awardkompetisie aangewys. Sy het aan Bloemfontein Courant gesê dat sy tydens die inperking ’n kennisgewing van die Department van Onderwys ontvang het wat aan die Heatherdale Sekondêre Skool, waar haar sentrum geleë is, gerig is.

Sy word hierin versoek om die perseel te ontruim aangesien die departement die gebou weer in ’n koshuis vir studente wil omskep. “Ek huur hierdie gebou sedert 2003. Ek het die gebou uit my eie sak opgegradeer en onderhou met die geld wat die ouers vir skoolgeld betaal. Ek het nog nooit ’n subsidie van die departement of regering gekry nie,” het sy gesê.

Sy het bygevoeg dat daar in haar kontrak met die departement ’n voorwaarde ingesluit is dat indien sy die gebou moet ontruim, sy minstens drie maande kennis moes kry. “Ek het nie ’n gebou nie, ons het nêrens heen om te gaan nie, ons het oral na ’n geskikte plek vir die kleuters gesoek, maar kon niks kry nie” Sy sê dat haar VKO-sentrum net die beste voorskoolse leerders oplewer, en sy neem hul ontwikkeling baie ernstig op.

Sy berei hulle ongeloofl ik goed voor en hulle slaag altyd daarin om aanvaar te word by net die beste skole in Bloemfontein. “Al die werknemers by die VKO-sentrum is goed opgelei en almal is gekwalifi seer om na die kindertjies by die skool om te sien. Ongelukkig kan ons hulle nie meer vir opleiding stuur nie, weens ’n tekort aan fi nansies.” Terblanche sê, “Ek het gewoonlik meer as 300 kleuters per jaar gehad, en ongelukkig het die getalle drasties gedaal toe mense van dié storie hoor.”

Sy is uiters ontsteld dat die gebou wat sy so netjies gehou het en met haar eie fi nansies onderhou het, van haar weggeneem word. Dit is vir haar bitter hartseer dat hulle nêrens heen kan gaan nie. Bloemfontein Courant het die department om kommentaar genader, maar tot dusver teen reaksie ontvang nie.

Heidre Malgas
heidre@mahareng.co.za