Versekeraar is nie altyd die skuldige

0
1202
Photo: tfgclubmagazine.co.za

Hoeveel keer was jy al in ‘n geselskap waar daar beweer word dat versekeraars groot skelms is en dat jy vir jare jou premies betaal, maar die dag as jy wil eis, word jou eis geweier?

Ek was self al in menige sulke gesprekke betrokke. Ek weet van etlike eise wat nie deur versekeraars betaal is nie, maar ek weet nie van één geldige eis wat nie betaal is nie. Indien jy ‘n geldige eis het, sal die versekeraar jou in eisstadium betaal, dit kan ek jou waarborg.

Hoe kan jy verseker dat jou eis sal slaag in eisstadium? Eerstens, wees uiters eerlik wanneer jy die aansoek vir versekering voltooi. Moet geen inligting weerhou nie, en openbaar alles wat gevra word rondom jou gesondheid, beroep, deeltydse bedrywighede en inkomste. Deur bogenoemde inligting akkuraat te verskaf, sal dit beteken dat die versekeraar die risiko (wat verseker moet word), korrek takseer en daar sal dan nie ongemaklike vrae in die eisstadium gevra word nie.

Tweedens, weet watter versekeringsvoordele jy op jou polis het en wanneer jy vir sekere gebeurtenisse kan eis. Versekeraars se voordele werk verskillend, byvoorbeeld gevreesdesiektedekking by versekeraar A se definisie verskil van dié van versekeraar B s’n. Lees dus eerstens jou kwotasie deeglik, en lees tweedens jou poliskontrak deeglik.

Indien jy dié twee dokumente gelees het, behoort jy te weet waarvoor jy gedek is en wanneer jy ‘n eis kan indien. Indien jy enigiets op jou kwotasie of poliskontrak nie verstaan nie, bespreek dit met jou finansiële beplanner.

Derdens, moenie dink ‘n goedkoper polis is ‘n beter polis nie. Die omvattendheid van jou versekeringsvoordele bepaal jou premie. Meestal beteken ‘n laer premie minder omvattende voordele en jy gaan soveel moeiliker slaag met ‘n eis. Moet dus nie ‘n bestaande polis kanselleer net om ‘n goedkoper polis uit te neem nie. Gaan vergelyk eers die twee polisse se voordele met mekaar.

Indien jy bogenoemde raad volg, sal jou polis daar vir jou wees indien jy dit nodig het.
Soos genoem, ek weet nie van één geldige eis wat al deur ‘n versekeraar geweier is nie.

Horace Terry
horace@nassaux.com