Verantwoordelikheid is die sleutel

0
554

Verlede week het ons gesels oor hoe jou interpretasie van die neem van beleggingsrisiko kan verskil van wat werklik bedoel word.
Jy mag, byvoorbeeld, as ‘n versigtige belegger geklassifiseer word wanneer jy ‘n risiko-toleransievraelys by jou finansiële beplanner se kantoor voltooi het, maar weet jy wat die klassifikasie van versigtig behels en wat om te verwag van ‘n versigtige beleggingsportefeulje?

Daarom is die voltooiing van ‘n risikotoleransievraelys alleen nie voldoende om jou toleransie vir beleggingsrisiko te bepaal nie. Daar moet ‘n verdere indiepte-gesprek rondom beleggingsrisiko plaasvind, sodat jy die “gedrag” van jou belegging kan verstaan soos ons deur die beleggingsiklus beweeg.

Wanneer jy dan weet watter tipe belegger jy is, sal daar op jou strategiese bate-allokasie besluit word. Omdat markte maar onseker is en erg volatiel kan raak, kan jou emosies soms op hol gaan en jou dwing om verkeerde beleggingsbesluite te neem.

Jou strategiese bate-allokasieplan sal jou help om die negatiewe effek wat jou emosies op jou besluitneming het, te beperk. Jou strategiese bate-allokasieplan sal vooraf bepaal hoeveel die minimum blootstelling en maksimum blootstelling aan elke bateklas sal wees (byvoorbeeld, jou blootstelling aan aandele moet te alle tye tussen 40% en 60% wees).
Dit maak dan nie saak wat in die markte gebeur nie; jy bly by die plan. Al raak jy ook hoe optimisties oor toekomstige beleggingsgroei, sal jy nie die 60% blootstelling aan aandele oorskry nie. So ook, al raak jy uiters negatief oor beleggingsvooruitsigte, sal jy nie jou aandeleblootstelling na onder 40% verlaag nie.

Op dié manier verwyder jy grootliks die effek wat emosies op jou besluitnemingsproses kan hê. Hoe jy tussen die minimum en maksimum perke van elke bateklas rondskuif, sal ‘n taktiese besluit wees en jy sal dit in konsultasie met jou finansiële beplanner doen soos julle dit nodig ag.

Die sleutel tot jou beleggingsukses sal egter wees om by jou langtermynplan (strategiese bate-allokasie) te bly; jy sal mettertyd jou geld maak, al is die rit rof.

HORACE TERRY
horace@nassaux.com