UV ken eredoktorsgrade toe aan van die wêreld se voorste academici

0
637

Die Universiteit van die Vrystaat (UV) ken vanjaar drie eredoktorsgrade op die Somergradeplegtigheid toe. Een van die wêreld se voorste filosowe is onder diegene wat vereer word. Prof. Martha Nussbaum, wat deur The New York Times as “die prominentste vroulike filosoof in Amerika” beskryf word, word met ’n D.Litt.-graad in die Fakulteit Geesteswetenskappe vereer. Regter F.D.J. Brand, ’n voormalige Grondwethof-regter, en prof. Otto Prozesky, een van die land se voorste mediese navorsers, ontvang ook eredoktorsgrade.
Prof. Nussbaum, wat eregrade van 40 kolleges en universiteite in Amerika, Kanada, Asië en Europa het, word uitgesonder vir haar intellektuele en openbare bydrae tot menslike ontwikkeling. Sy is die Ernst Freund Uitstaande Professor in die Reg en Etiek aan die Universiteit van Chicago en ’n aktiewe lid van die Amerikaanse Filosofievereniging. Prof. Nussbaum is wyd bekend en gerespekteer as ’n openbare intellektueel en word gereken as een van die mees vooraanstaande filosowe op die wêreldverhoog.
Prof. Prozesky word uitgesonder vir die belangrike rol wat hy op die gebied van mediese navorsing gespeel het, veral as President van die Mediese Navorsingsraad en as navorser/opvoeder op die terreine van virologie en MIV/Vigs. Hy ontvang ’n eredoktorsgraad in Geneeskunde in die Fakulteit Gesondheidswetenskappe.
Regter Brand, Buitengewone Professor in Privaatreg in die Fakulteit Regsgeleerdheid aan die UV, ontvang ’n Doctor Legum-graad en kry erkenning vir sy enorme bydrae tot die regswetenskap. Meer as 120 van sy uitsprake is gerapporteer in Suid-Afrikaanse hofverslae. ’n Oorsig van onlangse Suid-Afrikaanse regsvakkundigetydskrifte (oor die laaste vyf jaar) toon aan dat daar in minstens 30 artikels en saakbesprekings na sy uitsprake verwys word.
Die Somergradeplegtigheid vind op 6 Desember 2012 in die Callie Human-sentrum op die Bloemfontein-kampus plaas en geskied oor twee seremonies. Om 10:15 word meesters- en doktorgrade toegeken en om 15:15 word kwalifikasies in ’n gesamentlike gradeplegtigheid van die Fakulteit Gesondheidswetenskappe en die Skool vir Oopleer toegeken. 

Prof. Martha Nussbaum lei op 7 Desember 2012 ’n gespreksgeleentheid met lede van die publiek en kampusgemeenskap. Op 8 Desember 2012 is sy die hoofspreker op die UV se konferensie oor “Engaging the Other: Empathy and Breaking Transgenerational Cycles of Repetition” wat op die Bloemfontein-kampus gehou word.