UV gerat vir 2013 registrasie

0
567
Duisende nuwe eerstejaarstudente word in Januarie 2013 by die Universiteit van die Vrystaat (UV) verwag en die universiteit is reg om hulle te ontvang. Alles is in plek om die registrasieproses so glad as moontlik vir nuwe sowel as senior studente te laat verloop.

Volgens ‘n universiteit verklaring sal die Callie Human-sentrum weer as sentrale punt tydens die registrasieproses dien. Studente sal hier advies kry oor registrasie, toelating, akademiese programme, klasgelde, koshuise en ander inligting.

Nuweling-eerstejaars en hul ouers of voogde word op 18 Januarie 2013 op die Qwaqwa-kampus en op 19 Januarie 2013 op die Bloemfontein-kampus deur prof. Jonathan Jansen, Vise-kanselier en Rektor, verwelkom. Vier sessies is geskeduleer waartydens Jansen op die Bloemfontein-kampus tyd sal deurbring saam met nuwe studente van die verskillende fakulteite. Nuwe eerstejaars registreer vanaf 21-25 Januarie 2013.

Registrasie vir senior studente begin reeds op 14 Januarie 2013. Diegene wat nie in universiteitskoshuise woon nie registreer van 14-18 Januarie 2013, terwyl studente wat in koshuise bly van 28-31 Januarie 2013 kan registreer.