UV gasheer vir alumni oor die hele wêreld tydens 2015 Reünienaweek – 28-29 Augustus 2015

0
542

Die Universiteit van die Vrystaat gaan gasheer wees vir alumni oor die hele wêreld tydens die 2015 Reünienaweek wat van 28 tot 29 Augustus 2015 op die Bloemfontein-kampus sal plaasvind.

Die naweek sal begin met semi-gestruktureerde sosiale geleenthede om klasmaats van dieselfde era bymekaar te bring. Op Vrydagaand (28 Augustus2015) sal diegene wat gedurende die 60’s en 70’s aan die universiteit gegradueer het, by die Eeufees-kompleks byeenkom, terwyl dié wat in die 80’s en 90’s gegradueer het, in die Ekonomiese en Bestuurswetenskappe-voorportaal sal bymekaarkom.

Die senior leierskap sal op Saterdagaand ‘n onthaal in die Ekonomiese en Bestuurswetenskappe-voorportaal aanbied vir alumni wat sedert 2000 gegradueer het.

Daar sal by elke byeenkoms ‘n kort program wees wat deur minstens een lid van daardie era se graadklasse gelei sal word, gevolg deur ‘n informele onthaal.
Alle alumni word uitgenooi om die naweek se verrigtinge by te woon. Besoek die alumni-webwerf by http://alumni.ufs.ac.za vir meer inligting.

Die feesvieringe sal ‘n konsert met Freshly Ground en die Muses as gaskunstenaars insluit. Kaartjies sal verkoop word deur Computicket.
Die opbrengs sal aan die No Student Hungry-beursprogram geskenk word.

Ter viering van alumni se prestasies deur die jare, word nominasies ingewag vir die Kanselierstoekenning vir Uitnemende Alumni, wat erkenning sal gee aan uitnemende alumni wat voortreflikheid aan die dag gelê het deur hulle akademiese of menslike prestasies in hulle gekose terreine van kundigheid en invloed. Die nominasievorm is beskikbaar by http://alumni.ufs.ac.za

Die Kanselier sal die alumnitoekennings by ‘n seremonie in die Eeufees-kompleks oorhandig wat tydens die Kanseliersdinee op 29 Augustus 2015 om 12:00 gehou sal word.