Uitkeerpolisse en finansiële beplanning

0
737

Verlede week het ons bietjie gesels oor uitkeerpolisse en die waarde wat die nuwegenerasie-uitkeerpolisse vir jou as ‘n belegger kan inhou.

Ek het aantal navrae gehad na aanleiding van dié geselsie en gedink dat ek bietjie kan uitbrei op die voordele wat uitkeerpolisse vir jou finansiële beplanningspoging inhou. Van die nuwegenerasie-uitkeerpolisse bied jou ‘n bykomende allokasie om sodoende jou aanvanklike beleggingsbedrag te vergroot.

Met ander woorde, indien die bykomende allokasie 6% beloop, en jy belê R100 000, sal daar in werklikheid R106 000 vir jou beskikbaar wees om te belê. Daar is deesdae verskillende variasies van bogenoemde tipe polisse. Die bykomende allokasie help baie om die koste van die uitkeerpolis teen te werk.

Hoewel uitkeerpolisse se kostestrukture baie meer aantreklik geword het, bly dit steeds van jou duurder produkte op die lang termyn. As mens egter na die belastingvoordele van ‘n uitkeerpolis kyk, kan jy dalk maar die bietjie bykomende fooie betaal, eerder as om bykomende belasting aan die Ontvanger van Inkomste te betaal.

Onthou, ek het laasweek genoem dat die kapitaalwins op ‘n uitkeerpolis teen 12% belas word, en inkomste (rente) teen 30%, en die belasting word in die versekeraar se polishouersfonds gehef, nie in jou as die belegger se naam nie. Die opbrengs wat jy dus aan die einde van die dag verdien, is nie belasbaar in jou hande nie.

Baie individue sou baie meer belasting as bogenoemde betaal het indien die opbrengs in sy eie hande belas was. Verder kan jy in die toekoms ‘n inkomste uit die uitkeerpolis begin trek. Die uitkeerpolis sal steeds bogenoemde belastingvoordele behou, en die inkomste wat aan jou uitbetaal, sal ook nie belas word in jou hande nie. Dit beteken jy kry ‘n bykomende inkomstestroom, wat nie jou belastingkoers verhoog nie. Dit is ‘n uitstekende hulpmiddel om jou belasbare inkomste met aftrede afwaarts te manipuleer.

Ek stem saam dat ‘n uitkeerpolis nie geskik is vir almal nie, en sekere beleggingsbehoeftes kan nie met ‘n uitkeerpolisproduk aangespreek word nie. Jy moet dus eers met jou finansiële beplanner konsulteer en die geskiktheid van ‘n uitkeerpolis vir jou spesifieke behoeftes ondersoek.

Baie mense sit ook nog met die ouergenerasie-uitkeerpolisse. Gaan gesels met jou finansiële beplanner en ondersoek jou opsies ten opsigte van die polisse.
horace@nassaux.com

Horace Terry