Tshwara style ka ditekkie

0
802
Karabo Pelesa, rakgwebo wa Chwara Style Laundry a shebile batho ba patala ka mora ditekkie tsa bona di hlwekiswe. PHOTO: NOMAQHAWE MTEBELE

Tsela e kgolo ya Moshoeshoe ka hara ho Mangaung e dula e phethesela ka dikgwebo tsa mefutafuta. Tsela ena e na le mabenkele a ho reka, mo ho hlatswetsang dikoloi le dikgwebonyana tsa meroho. Ke hona moo o ka fumanang kgwebo ya ho hlwekisa ditekkie, Chwara Style Laundry. Chwara Style Laundry e qadillwe ke bakgotsi ba babedi, e leng Karabo Pelesa le Kamohelo Mophirema ba tswang Rocklands.

Bahwebisane bana ba ne ba tsamaya diworkshop tsa National Youth Development Agency (NYDA) ke ka hoo ba ileng ba e tuta ka ho tshehetsa tjhelete le papatso ya dikgwebo. “NYDA ere thusitse haholo. Re ile ra kgona ho ngodisa kgwebo ena le tse ding tse pedi,” ho bua Pelesa.

Pelesa, ya nang le kgwebo ya bobedi ya ho hlwekisa dirapeng le moo ho bapallwang dipapadi ka hara Rocklands a re kgwebo ya ditekkie e thusa ka ho eketsa mesebetsi. “Hona le diphephetso tse ngata lekeisheneng la rona, mme e ngwe ya tsona ke mesebetse e leng siyo. Kgwebo e na e thusa ka ho eketsa mesebetsi,” ho bua Pelesa.

Chwara Style Landry e qadile ka Hlakubele selemong sona sena, e se ena le basebetsi ba babedi. E mong wa bona, Mbongeni Mabaso o qadile ho sebetsa teng qalong, mme a re kgwebo ya ho hlwekisa ditekkie e kgethehile. “Dikgwebo tse tletseng ha holo ke tsa bo dimaraka le moo ho hlatswetsang dikoloi, e na yona ha e tshwane le tsona. Mang le mang o rwala dieta hape batho ba rata ditekkie tsa bona, mme re ba thusa ho di hlokomela,” ho bua Mabaso. Ditekkie di ka nka hora tse tharo ho hlwekiswa, ho polichwa, le ho oma.

Pelesa le Mophirema ba kgothatswa ke bareki ba tshebeletso ya bona ho tswa hohle Mangaung. “Kea thaba ha batho ba rata mosebetsi wa rona ke ka hoo re kgothallang ho tswela pela ka kgwebo ena. Ke batla e hole ho feta mona,” ho bua Mophirema. Mophirema a re mang le mang o na le kelello ya ho bula kgwebo eleng ya hae e tla thusa ho fedisa bofutsana. – Nomaqhawe Mtebele
nomaqhawe@mahareng.co.za