Tralie-Voortrekkers vier 95ste bestaansjaar

0
1389

MARK STEENBOK

Die Voortrekkers van Höerskool Sentraal het Woensdag tydens pouse die 95ste bestaansjaar van hulle Werk-en-Wen-kommando gevier.

Verskillende aktiwiteite het plaasgevind om hulde te bring aan die Voortrekers van Sentraal wat spog met ‘n tradisieryke geskiedenis.

CF Visser, ook bekend as vader van die Voortrekkerbeweging, het reeds in 1920 begin planne maak vir die stigting van ‘n Afrikaanse jeugbeweging maar dit het eers in 1931 tot uitvoer gekom. Die eerste kommando is op 15 Mei 1020 in Bloemfonteint gestig aan die skool wat vandag bekendstaan as Hoërskool Sentraal. Hierdie kommando is elf jaar voor die amptelike stigting van die Voortrekkerbeweging begin en bestaan tot vandag toe, met meer as 100 lede. Die Werk-en-Wen-kommando is ook een van die grootste verkennerkommando’s in die land.

Die Voortrekkerbeweging is amptelik op 30 September 1931 in Bloemfontein gestig en die eerste Voortrekkers is toe deur die destydse Eerste Minister, JBM Hertzog, ingelyf.

Hier volg ‘n uittreksel uit Die Volksblad van 21 November 1931, wat ‘n kort opsoming van die begin van Sentraal se Voortrekkers gee.

"Die Voortrekkers van die Sentrale Hoërskool, Bloemfontein sal nie lig die middag van 19 November 1931 vergeet toe meer as honderd van hulle ingelyf is as Voortrekkers by ‘n indrukwekkende en leersame geleentheid deur die leier van ons provinsie, dr. CF Visser, nie.

Die seremonie sou tussen die koppe naby die stad plaasgevind het, maar weens die dreigende onweer is dit in die vierkant van die skoolgebou gehou”.

Die Voortrekkers is ‘n kultuurbeweging wat die moderne Afrikaner, in besonder sy jeug, bemagtig om as positiewe burgers en konsekwente Christene suksesvol te wees.

mark@centralmediagroup.co.za