Toestand van waterberging in die Vrystaat

0
558
FOTO: JUSTINE FORTUIN

Die weeklikse verslag van die Departement van Water en Sanitasie toon dat waterberging in die Vrystaatse provinsie ‘n effense daling getoon het, van 98.4% na 97.9%. In die Bloemfontein Wateraanvullingstelsel, wat water aan Mangaung en die omliggende gebiede voorsien, bly die vlak egter redelik stabiel op 98.4%.

Verskeie damme in die stelsel het ‘n wisselende stand van die waterpeil hierdie week. Die Rustfontein-dam het ‘n klein afname van 96.4% getoon, terwyl die Welbedacht-dam ‘n aansienlike toename tot 95.1% vanaf die vorige 77.8% beleef het. Ander damme, soos die Knellpoort-, Sterkfontein- en Bloemhof-damme, het vlakke van 100.0%, 100.7%, en 100.5% behou.

Daar is egter ook damme wat ‘n afname in hul watervlakke getoon het. Die Allemanskraal-dam het hierdie week 97.7% bereik, en die Erfenis-dam het ‘n klein daling tot 98.7% getoon in vergelyking met die vorige 99.2%.

Ander damme het weer positiewe syfers beleef, soos die Tierpoort-dam wat op 112.6% staan en die Kalkfontein-dam wat 99.4% aanteken. Die Krugersdrift-dam het dieselfde vlak van 101.3% as die vorige week gehandhaaf. Daarteenoor is die Metsi-Matsho-dam op 85.6%, terwyl die Fika-Patso- en Gariep-damme op 81.2% en 98.2% vlakke het onderskeidelik. Die Vanderkloof-dam, wat die tweede grootste dam in die land is, het ‘n vlak van 99.2%.

Die Departement van Water en Sanitasie beklemtoon die noodsaaklikheid vir gemeenskappe om spaarsamig met water om te gaan, en herinner die publiek daaraan dat Suid-Afrika ‘n waterskaars land is. Dit is belangrik om elke druppel te bespaar.

Saamgestel deur Warren Hawkins

warren@mahareng.co.za