Thursday, July 18, 2019
Home Tags Tsoseletso

Tag: Tsoseletso

Tsoseletso learners out to change the world

Four learners from Tsoseletso High School in Bloemanda, Bloemfontein, will be travelling abroad to work on their skills to help make the world a...

Tsoseletso sê Auf Wiedersehen

Vusi Williams, Mpho Nkanyane, Elna van Rensburg, Rose Matli en Rethabile hou die naam van Tsoseletso se Duitseklas hoog.