Staar jy aflegging in die gesig?

0
3137

Horace Terry

Die jaar 2013 het vir baie begin met aflegging wat hulle in die gesig staar. Die nuus was onlangs vol van korporatiewe maatskappye wat werknemers moet verminder om sekere herstrukturerings- en koste-doelwitte te bereik. In sommige gevalle is die aflegging verpligtend en word die werknemers ‘n skeidingspakket aangebied. In ander gevalle word daar ‘n opsionele of vrywillige skeidingspakket aan werknemers gebied. In so geval het werknemers die keuse om die skeidingspakket te neem, of dit andersins te weier en aan te bly by die werkgewer. Let wel, indien ’n maatskappy nie die beoogde doelwitte bereik met ’n opsionele of vrywillige skeidingspakket nie, dit in ‘n latere stadium kan oorgaan tot verpligte aflegging. Die pakkette wat dan aangebied word kan anders lyk as wat dit oorspronklik met die vrywillige aflegging die geval was. Natuurlik is ‘n aflegging, vrywillig of verpligtend, vir die meeste werknemers ‘n drastiese verandering in hulle algemene lewe en loopbaan.

Baie persone is in die stadium nog jonk genoeg om ‘n hele paar jaar te werk, maar te oud om vir ‘n nuwe werkgewer ‘n aantreklike proposisie te wees. In hierdie geval beteken dit dat jy eintlik half verplig is om ‘n vervroegde aftrede te neem. Dit beteken dat jy heelwat meer aftree-jare het waarin jou voorsienings nou moet voorsien. Dit mag finansiële druk op jou begroting begin plaas, veral as jy in ’n latere stadium van jou leeftyd kom. Natuurlik staan die Ontvanger van Inkomste ook by aflegging bakhand om sy pond vleis te eis. Dit is dus nie nodig om te sê dat indien jy een van die is wat afgelê word, jy onmiddellik die nodige finansiële advies moet inwin om enige belastingimplikasies te oorweeg en voor te beplan nie. Indien jy voor ouderdom 55 afgelê word, wat beteken dat jou aftreefonds eintlik ’n “onttrekkingsvoordeel” aan jou moet betaal, sal die onttrekkingsvoordeel steeds hanteer word asof jy normaal aftree.

Alle enkelbedrae wat ontvang word uit aftreefondse, insluitende enkelbedrae wat jy al voorheen ontvang het, sal volgens die toepaslike belastingskale hanteer word. Dit beteken dat die eerste  R315 000 belastingvry is, van hier af word ’n glyskaal toegepas. Op die tweede  R315 000 sal jy 18% belasting betaal, op die derde R315 000 sal jy 27% betaal, en op alle enkelbedrae bo R945 000 sal jy 36% belasting betaal. Let wel, jy moet die bedrag van jou skeidingspakket byreken met enige toepaslike enkelbedrae betaalbaar uit aftreefondse, wat beteken dat jou skeidingspakket ook volgens die genoemde glyskaal hanteer sal word. Maak dus seker jy praat eers met ‘n finansiële beplanner, wat jou kan help om enige belastingimplikasies te verminder en jou opsies met jou kan bespreek. Vir meer inligting rakende afleggings en skeidingspakkette kan jy vir my ’n e-pos stuur na horace@jenwil.co.za.

* Terry is ‘n gesertifiseerde finansiële beplanner en beleggingsadviseur by Jenwil Blouster.