‘SA kan nie geveg wen sonder kerke’

0
207
Apostel Hannes de Wee

Predikante van Bloemfonteinse kerke is dit eens dat weeklikse erediensbyeenkomste op ‘n Sondag een van die belangrikste geleenthede vir kerklidmate is. Bloemfontein Courant het hierdie week by ‘n paar van hulle ingeloer om te hoor hoe hulle die sluiting van kerke te midde van die pandemie ervaar en hoe dit kerkgangers beïnvloed.

Apostel Hannes de Wee van House of Fire Ministries in Heidedal voel die kerk kan mense baie beïnvloed omdat kerke gesien kan word as die “hospitale vir gebroke mense.” Hy voeg by: “Dit is die plek waarheen mense kom om hul laste en bekommernisse te deel. “Ons word so beïnvloed dat ons nie meer ons godvresendheid kan uitleef nie. Mense sterf en daar is niks wat die kerk kan doen nie. Ons kan nie gaan help nie, en ons kan nie mense bystaan nie.”

De Wee sê die kerk speel ‘n groot rol in mense se lewe. “Ons kan nie as ‘n land die geveg sonder die Here veg nie. Maak die kerke oop sodat ons genesing kan kry by die Here.”

Ds. De la
Harpe le
Roux

Volgens ds. De la Harpe le Roux van Torings van Hoop is “kerk” meer as die bywoning van ‘n erediens op ‘n Sondag. Dit bly steeds belangrik vir ‘n gemeente/geloofsgemeenskap om die kerk te besoek. “Dis een van die belangrikste geleenthede vir kerklidmate om saam te wees, saam na die Woord van die Here te luister en saam te aanbid.”

Hy vertel dat hy onlangs in gesprek was met ander kerkleiers wat van mening is dat die regering juis nou kerke en leraars nodig het om mense te help en geestelik en psigologies te ondersteun Daarom meen kerkleiers dat kerke se deure nou oopgemaak moet word. “Kerke en leraars is baie belangrike vennote in die hele proses om ons Suid-Afrikaanse gemeenskap deur hierdie moeilike tye te kry – en dis asof die regering dit nie altyd besef nie.”

Ds. Jaco Dreyer

Ds. Jaco Dreyer van die Hervormde Kerk Langenhovenpark het aan Bloemfontein Courant gesê dat mense tans nie hul geloof ten opsigte van formele godsdiens kan beoefen nie. “Dit was feitlik onmoontlik om sakramente, wat ‘n belangrike deel van geloofsversterking is, te bedien. Daar was uiteraard min skakeling tussen lidmate onderling, wat geloofsbou benadeel. Mense kon minder daar wees vir mekaar. Geloof is immers iets wat onder mekaar geleef word en dit kon veel minder gebeur.”

Volgens ds. Dreyer is die kerk se boodskap ook een van hoop. “In hierdie tyd is mense negatief en moedeloos, eintlik al ‘n bietjie vuisvoos. By die kerk is daar ‘n boodskap en tasbare belewenis van liefde, omgee, nuwe krag, positiewe energie en hoop, wat almal wat daar met nuwe moed laat.”

Sazly Hartzenberg

sazly@mahareng.co.za