OVK en GWK bespreek moontlike samesmelting

0
907

DIRK KOK

Die direksies van die landboumaatskappye OVK en GWK het bekend gemaak dat hulle begin het met onderhandelinge om saam te smelt.
’n Maatskappy met ’n nuwe naam en hoofkantoor in Bloemfontein word in die vooruitsig gestel. Die plan is dat die nuwe maatskappy uit die huidige persele bedryf sal word, met sterk streekkantore op Ladybrand en Douglas, sê die direksies. Die plan is dat die bestaande maatskappye eers vir ’n bepaalde tyd afsonderlik onder die nuwe naam bedryf sal word. Die samesmelting sal onderhewig wees aan waardasies, noulettendheidsondersoeke, goedkeuring deur die Mededingingskommissie en finale goedkeuring deur die aandeelhouers. GWK en OVK se direksies sê samesmelting kan baie voordele inhou vir aandeelhouers en ander belanghebbendes.