Oppas vir die belasting op enkelbedrae

0
187
Photo: tccia

Daar is sekere gebeure wat tot gevolg het dat jy ‘n enkelbedrag geld uit ‘n aftreefonds kan ontvang. Aftreefondse is jou pensioen- en voorsorgfondse, maar ook uittree-annuïteite en bewaringsfondse.

Enkelbedrae kan betaalbaar word uit die fondse by afsterwe of wanneer jy by jou werkgewer bedank, jou aftreefonds by die werk moet onttrek, en die geld in kontant in jou bankrekening neem.

Verdere gebeure is wanneer jy afgelê word weens personeelvermindering en jy opsies moet uitoefen ten opsigte van jou geld in jou werkgewer se aftreefonds. Daar sal ook waarskynlik ‘n skeidingspakket aan jou uitbetaal word.

Dan is daar aftrede, waar jy ook ‘n enkelbedrag uit jou aftreevoordeel kan neem en die restant aanwend vir ‘n maandelikse pensioen. Al die enkelbedrae hierbo genoem, is belasbaar volgens die skaal vir enkelbedrae ontvang as gevolg van aftrede, of volgens die skaal vir enkelbedrae ontvang as gevolg van onttrekking/bedanking uit die aftreefonds.

As lid van ‘n aftreefonds kan jy onder die indruk wees dat bogenoemde gebeure onafhanklik van mekaar kan plaasvind en dat die een enkelbedrag wat jy dalk ná bedanking vroeër in jou lewe ontvang het, nie nou jou enkelbedrag wat jy by aftrede gaan ontvang sal beïnvloed nie.

Die Ontvanger van Inkomste (SAID), sien dit egter anders en volg ‘n beginsel van samevoeging (aggregation). Met ander woorde, enkelbedrae wat jy voorheen uit ‘n aftreefonds geneem het, sal die belastingimplikasies van verdere enkelbedrae wat jy uit aftreefondse neem beïnvloed, ongeag of dit ‘n onttrekking/bedanking of aftrede is.

Jy kan dus onbewustelik in ‘n belastingstrik trap, spesifiek by aftrede, indien jy enkelbedrae reeds uit aftreefondse ontvang, ignoreer met jou beplanning. Openbaar dus die inligting aan jou finansiële beplanner en sodoende kan onnodige belasting vermy word.

Ek het meer omvattende inligting rondom die beginsel van samevoeging (aggregation), asook voorbeelde van die berekeninge wat jy moet maak.

Stuur gerus vir my ‘n e-pos na horace@nassaux.com. Ek sal ook die betrokke belastingskale aanheg.

Horace Terry

horace@nassaux.com