Om iemand te oorreed

0
873

Sekere tye van die jaar is daar gereeld mense wat my telefonies wil oortuig om ’n nuwe selfoonkontrak te sluit of om sekere produkte te koop. Ek raak soms gefrustreerd en ongeduldig met die persoon wat skakel se houding waarmee hy/sy my wil oortuig. Ek wil soms nie eers die selfoon antwoord as ek ’n vreemde nommer daar uit Natal se wêreld op my skerm sien nie. Ek raak ook selfs ongeduldig en stel sommer klaar nie belang in die produk nie as ek die tele-verkoopspersoon se stem hoor. Jy voel soms ingedwing in ’n gesprek. So is dit ook nie anders met die evangelie nie. Sommige mense dwing jou en my om hulle standpunte te aanvaar, en doen jy dit nie, is jy nie gered nie. Jesus beskryf egter die beste voorbeeld van mense wat ander met begrip hanteer in die woorde van Markus 12:34. Hy noem hulle “mense wat verstandig praat”. Hy gaan verder en maak die gevolgtrekking dat sulke mense “nie ver van die koninkryk van God af is nie.” Ons taak is net om die evangelie met die grootste liefde en deernis te deel met ander – ook met hulle wat van jou mag verskil. Die Heilige Gees sal die res doen. Ons kan nie mense red en oortuig nie, maar ons kan vandag seker maak dat hulle van Jesus weet.

Ds. Stephan van Heerden

* Van Heerden is ’n geestelike leier by die NG Klipkerk en ’n pastorale terapeut.