OG-verslag bevestig VS het probleme

0
1175
December road trips are on the holiday menu this year, with younger car collectors opting for adventure cruising. Photo: iStock

Die ouditeur-generaal het onlangs bevestig dat die Vrystaatse Departement van Polisie, Paaie en Vervoer R1,138 miljard verkwis het, waarvan R96 miljoen ongemagtigde uitgawes is.

Volgens die ouditeur-generaal, dien hierdie departemen as voorbeeld van die volgehoue miskenning van voorskrifte vir aankope en was hy die grootste bydraer tot onreëlmatige uitgawes (R1 miljard).

Vrystaat Landbou (VL) doen ’n beroep op die ouditeur-generaal om eerder vroeër as later op te tree en, “waar sy meen dat daar geen vordering is nie, die instrumente in die wet sal oproep om te verseker dat daar toepaslike en tydige aanspreeklikheid is”. VL sal hierdie situasie monitor en indien nodig aan die OG skryf oor hierdie aangeleentheid.

Die swak toestand van paaie in die Vrystaat was ’n sentrale besprekingstema van Vrystaat Landbou (VL) se onlangse distriksvergaderings, wat regoor die provinsie aangebied is. Vrystaat Landbou spreek ook sy skok uit oor die verspilling van openbare geld, veral in die Vrystaat.

Volgens die president van Vrystaat Landbou, Francois Wilken,  word basiese dienste nie gelewer nie. Dit is nie as gevolg van beperkte hulpbronne nie, maar die administratiewe leierskap se onvermoë om diegene wat openbare fondse steel, dit wan bestuur en vermors, verantwoordelik te hou. Wilken sê, “Hulle is verantwoordelik vir die bedreiging van voedselsekerheid en werkverliese in die provinsie. Daar is toenemende navrae van lede en ondersteuners van Vrystaat Landbou, soos veral tydens die onlangse distriksvergaderings gelyk het, om ondersoek in te stel na hoe en waar hul belasting, wat duidelik onwettig toegewys word, kan weerhou en eerder hierdie fondse gebruik om self die werk, waar die staat duidelik besig is om te misluk, te doen en werk aan die plaaslike bevolking te bied.

Wilken bevestig dat VL, deur middel van die organisasie se padverteenwoordigers in die plaaslike boereverenigings, uiters bekommerd is en rapporteer gereeld aan die departement die stadige tempo en kwaliteit van die werk wat aan paaie gedoen word deur ‘n geselekteerde “verskafferspaneel” vir die herstel en instandhouding van paaie.

Die OG het verder verklaar dat die kultuur van geen gevolge geskep is deur die politieke en administratiewe leierskap se ”onvermoë om nagevolge te implementeer vir die deurdringende nie-nakoming van wetgewing”. Die omgewing was dus kwesbaar vir wanaanwending, vermorsing en misbruik van staatsfondse.

info@bloemfonteincourant.co.za