Nuttige syfers om te onthou

0
681

Horace Terry

Jy kry finansiële beplanning en jy kry effektiewe finansiële beplanning. Effektiewe finansiële beplanning is wanneer jy op fyner detail begin let. Die fyner detail waarvan ek praat, is dit wat wetgewing jou toelaat om belasting mee te vermy (nie te ontduik nie). In dié rubriek is daar ‘n paar syfers wat jou kan help om die meeste van jou finansiële beplanning te maak. Eerstens, wees bewus van rentevrystellings wat beleggers kan benut. Vir persone jonger as 65 jaar is die vrystelling R23 800 per jaar en vir die van 65 jaar en ouer is die vrystelling R34 500 per jaar.

Let wel dat die nasionale tesourie besig is om die hele spaar- en beleggingsomgewing in Suid-Afrika te transformeer en die rentevrystellings gaan waarskynlik nie in die toekoms meer verhoog word nie. Sedert April 2012 betaal die ontvangers van dividende ook 15% dividendbelasting wat as weerhoudingsbelasting hanteer word, wat alles in ag genome steeds ’n redelik gunstige koers is. As jy jonger as 65 is, is jou belastingdrempel  R67 111, met ander woorde, as jou belasbare inkomste minder as R67 111 is, sal jy nie hoef belasting te betaal nie.

Vir persone van 65 jaar en ouer, maar jonger as 75 jaar, sal die belastingdrempel R104 611 wees, en persone van 75 jaar en ouer sal ‘n belastingdrempel van  R117 111 kan geniet. Sou jy bedank uit jou pensioen- of voorsorgfonds, moet asseblief nie die gelde in jou bankrekening laat inbetaal nie, aangesien slegs die eerste R22 500 belastingvry sal wees en jy op die res belasting sal moet betaal volgens ’n vasgestelde skaal. Bewaar eerder jou fondsvoordele in ’n bewaringsfonds of uittree-annuïteit, of indien moontlik kan jy dit oordra na jou nuwe werkgewer se aftreefonds. Probeer dus om by aftrede nie meer as R315 000 as enkelbedrag te neem nie, aangesien alles bo R315 000 teen ’n vasgestelde skaal belas sal word. Dra eerder alles bo R315 000 oor na ’n annuïteitsproduk. Let wel, die toegewings by bedanking en aftrede is slegs eenmalig en as jy dit reeds benut het, is dit klaar. Bogenoemde is slegs deel van die nuttige syfers; volgende week kyk ons na nog ’n paar.

* Terry is ‘n gesertifiseerde finansiële beplanner en beleggingsadviseur by Jenwil Blouster.