Nugter denke sal seëvier

0
365

Die hele wêreld is deurmekaar en potensiële (ekonomiese) wrywing lê en broei onder die oppervlak. Plaaslik heers ook heelwat onsekerheid, en niemand weet hoe 2019 gaan uitspeel nie, wat nog te sê van hoe die volgende 5 of 10 jaar gaan uitspeel.
Ek, jy en enige ander persoon wat daagliks na ons finansiële welstand moet omsien, is met reg deurmekaar en onseker. Die media bombardeer jou met inligting en jy moet sin daaruit probeer maak. Verder kan sosiale media soos Facebook, Twitter, ens., in ‘n oorlogsone ontaard soos wat opinies rongeslinger word.
Bekende beleggingsadviseurs in Suid-Afrika maak deesdae teenstrydige opmerkings op sosiale media en natuurlik het almal die nodige “feite”, om hulle argumente te rugsteun. Wie is nou reg, en wie is verkeerd?
‘n Mens moet daagliks maar net rustig wees en deur die warboel van “geraas” begin sif, totdat jy uiteindelik by die feite uitkom. Oppas vir radikale advies wat daarop gemik is om jou emosies op hol te jaag, die motiewe agter die advies móét agterdog wek.
Dit is nooit goed om besluite rakende jou finansies te neem wanneer gemoedere hoog loop nie. Raak dus eers rustig en kry die feite agtermekaar. Bepaal dan wat die konsensussiening daar buite is en struktureer jou eie strategie rondom dit.
Die konsensussiening is nie noodwendig reg nie, maar dit is wel jou beste kans om sukses te behaal. Om radikaal af te wyk van die konsensussiening, kan jou op meer risiko plaas, en kan jou finansies eerder ‘n paar stappe terugsit. Ek weet van mense wat oornag besluit het om te emigreer en alles in Suid-Afrika te gelde gemaak het, net om vyf jaar later terug te wees, met minder geld as voorheen. Doen jou huiswerk, en konsulteer met jou finansiële beplanner.
Die toekoms hou baie onsekerhede in’ dit was nog altyd so en om te spekuleer gaan nie werk nie. Monitor jou strategie gereeld en maak aanpassings soos nodig. Met nugter denke, sal jy veilig aan die ander kant uitkom.
horace@nassaux.com