Neem onttrekkingskoerse in ag

0
1085

Verlede week het ons gesels oor hoe lank jou aftreekapitaal gaan hou wanneer ‘n sekere onttrekkingskoers (pensioen) en opbrengskoers in ag geneem word.

Ek het ‘n tabel verskaf in laasweek se rubriek, wat aangedui het hoeveel jaar jou kapitaal in jou verlangde inkomste sal kan voorsien voordat jou inkomste gaan begin afneem. Ek het aantal navrae gehad, spesifiek rondom wat ‘n veilige onttrekkingskoers op jou aftreekapitaal is, wat sal verseker dat jou kapitaal, en gevolglik jou inkomste, behoue sal bly oor jou leeftyd. In die 1990’s het daar “die 4%- reël” in die VSA die lig gesien.

Al wat die 4%-reël bepaal is dat jy aanvanklik 4% van jou kapitaal as ‘n jaarlikse inkomste neem, en dan jou inkomste jaarliks by inflasie aanpas. Met die 4%-reël sal jy dus veilig wees, en sal jou kapitaal jou oorleef. Byvoorbeeld, gestel jy het R5 mil se aftreekapitaal. Dan kan jy in jaar 1 ‘n maandelikse inkomste van R16 667 onttrek (R 5 mil x 4%) / 12 = R16 667), en vandaar dit jaarliks met inflasie verhoog.

Andersom gestel, indien jou laaste salaristjek R20 800 per maand beloop (of gaan beloop), en jy wil graag aftree met ten minste 80% van die salaristjek of R16 667 per maand, gaan jy R5 mil se kapitaal benodig (R16 667 x 12) / 4% = R5 mil). Die 4%-reël is maar net ‘n reël, soos baie ander. Dit is waarskynlik nie eers meer relevant in baie opsigte nie.
Die opbrengste wat in verskillende lande verdien kan word verskil van land tot land. Verskillende lande se bevolking, het verskillende behoeftes en denkwyses. Gevolglik kan die 4%-reël nie as ‘n norm aanvaar word nie.

Volgens my is ‘n beter strategie eerder deurlopende beplanning, waar daar jaarliks herbesin word oor die onttrekkingskoers op jou aftreekapitaal, in ag genome jou lewensverwagting en opbrengsverwagting. ‘n Nuttige hulpmiddel is die meegaande tabel, soos saamgestel deur Sanlam Lewens. Die tabel dui aan op watter (maksimum) inkomstevlak ‘n persoon kan begin onttrek op sy aftreekapitaal; indien moontlik moet dit eerder minder wees. Natuurlik sal werklike opbrengste en persoonlike omstandighede, ‘n afwyking van die koerse kan regverdig. Bespreek dit net eers met jou finansiële beplanner.

Horace Terry
horace@nassaux.com