‘n Skitterende Wintergradeplegtigheid

0
1634

Die manier om ‘n persoon te verewig, is om volgens sy voorbeeld te leef. PhD-gegradueerdes is by die Universiteit van die Vrystaat (UV) se wintergradeplegtigheid deur dr Khotso Mokhele, Kanselier van die UV, besiel deur die volgende boodskap: om Nelson Mandela se grootse voorbeeld na te volg, is om te verseker dat sy lewe nie tevergeefs was nie.

Dr Mokhele het, met verwysing na die opofferings wat hulle moes maak, asook die rol van hulle ondersteuningstrukture, die gegradueerdes geloof vir hul prestasies “wat ongetwyfeld nie maklik bereik is nie.”

Hy het ook lede van die UV se leierskapspan, wat op akademiese gebied bygedra het tot die uitstekende standaarde, geloof. Prof Teuns Verschoor, voormalige Viserektor: Institusionele Sake, en prof Driekie Hay, Viserektor: Akademies, het spesiale vermelding ontvang vir hulle rolle as onderskeidelik medepromotor en promotor van twee PhD-gegradueerdes.

Altesaam 63 doktors- en 414 meestersgrade is toegeken aan gegradueerdes van Suid-Afrika, Nigerië, Lesotho, Uganda en Zimbabwe.

Die gradeplegtigheid het die vorige dag begin, met die Skool vir Oopleer wat 320 kwalifikasies toegeken het.

Die gegradueerdes, waarvan die meeste voltydse opvoeders is, het kwalifikasies ontvang wat wissel van sertifikate tot diplomas.

"Ek hoop dat julle sal terugploeg wat julle geleer het en dat hierdie kwalifikasie van julle beter opvoeders vol inspirasie sal maak, opvoeders wat meedoënloos sal wees in julle pogings om ‘n beter toekoms vir ons kinders te verseker," het prof Hay, wat die uitdagings in Suid-Afrika se onderwysstelsel beklemtoon het, gesê.

“Raak entoesiasties, obsessief en geesdriftig daaroor om die onderwysstelsel te verander. Wees die persoon in u skool wat verandering bring, om sodoende ‘n bydrae te maak tot die gehalte-onderwys wat ons kinders so dringend nodig het,” het sy gesê.

‘n Oomblik wat uitgestaan het by vanjaar se gradeplegtigheid, was toe twee dogters van ‘n akademikus, prof Dave Lubbe van die Sentrum vir

Rekeningkunde, saam hul meestersgrade verwerf het. "Dit is inderwaarheid ‘n hoogtepunt in my loopbaan dat my dogters tydens dieselfde gradeplegtigheid hulle meestersgrade cum laude onder my studieleiding verwerf het!"

Prof Lubbe se twee dogters, Nandi Lubbe en Leandi Steenkamp, het albei hul MCom in Rekeningkunde met lof verwerf. Altwee hul grade onder prof Lubbe se studieleiding voltooi en Nandi het ook die dekaansmedalje as die beste M-student in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe ontvang.