‘Movember’ 2018 is hier

0
555
Photo: Joburg.co.za

“Movember” is al wêreldwyd ‘n bekende jaarlikse gebeurtenis. Tydens Novembermaand word daar ‘n bewusmakingsveldtog geloods oor mans se gesondheidskwessies soos prostaatkanker, testikulêre kanker, geestesgesondheid en selfmoord.

Dit is dus baie belangrik dat mans moet besef hulle gesonder moet leef en gereeld moet oefen om die kans op ‘n gevreesde siekte te beperk.

Aan die ander kant moet mans ook voldoende finansiële voorsiening tref om die finansiële implikasie wat gepaard gaan met ‘n gevreesde siekte die hoof te kan bied. Kanker is ‘n afgryslike siekte en dit neem toe in ons moderne samelewing. Gelukkig neem die oorlewingskoers ook toe – indien jy betyds die nodige behandeling kan ontvang.

Meer as 80%* van eise wat in ‘n jaar deur die lewensversekeringsbedryf goedgekeur word, is vir kardiovaskulêre siektes en kanker. In 2017 was 43%* van alle ernstige siekte-eise deur mans ingedien vir kanker, waarvan 12%* vir prostaatkanker was.

Dit beteken dat amper die helfte van alle ernstige siekte-eise, waarvan daar in teorie heelwat kan wees, vir kanker was. Dié statistieke behoort enige man se hare te laat rys. Om dus na jou persoonlike gesondheid om te sien is baie belangrik, maar om ook na jou finansiële welstand om te sien, is net so belangrik.

Sorg dus dat jy in November bietjie na jou versekering wat die voorkoms van ‘n ernstige siekte dek, kyk. Daar is tans uitstekende nuwegenerasie-produkte op die mark. Maak dus seker jy kry die nuutste generasie-versekering in plek.

Baie mans mag dalk redeneer dat ‘n siekefonds voldoende voorsiening sal bied vir kanker (of enige ander gevreesde siekte), maar dit is egter ‘n mite. Daar is heelwat potensiële koste en onvoorsiene uitgawes wat nie deur siekefondse gedek word nie.

Dink byvoorbeeld aan die volgende: Miskien woon jy op die platteland en is jy ver weg van ‘n behandelingsentrum. Dit beteken reiskoste. Moontlik moet jy private verpleging bekom, wat nie deur ‘n siekefonds gedek word nie.

Dan is daar ook die addisionele koste wat jou familie moet aangaan om die huishouding aan die gang te hou terwyl jy behandeling ontvang. Indien jy klein kinders het, gaan jy addisionele hulp moet kry om met hul versorging te help. Miskien moet jy minder ure werk, of onbetaalde verlof neem om sodoende jou herstelproses aan te help.

Dit gaan egter beteken jy gaan minder inkomste verdien en jy gaan addisionele fondse benodig. Soos genoem, is die statistieke skrikwekkend, en maak dit sin dat jy jou versekering vir ernstige siekte hersien.

Vir meer inligting rondom versekering vir ernstige siekte kan jy my kontak by horace@nassaux.com of 051-430 0302.
*Sanlam Lewens

horace@nassaux.com