Moet jy by die GEPF bly of eerder gly?

0
2273

HORACE TERRY

Die laaste twee weke het ons gekyk na wat staatsdiensamptenare wat lede van die Regeringswerknemerspensioenfonds (GEPF) is, se opsies is met bedanking of aftrede. Ek het redelik heelwat navrae gehad van persone wat veral meer inligting soek ten opsigte van hulle opsies by aftrede uit die GEPF. In kort wil almal wat ‘n navraag gerig het weet of dit beter sal wees om by die staat af te tree en of hulle eerder hul aktuariële waarde moet oordra na ‘n eksterne, private pensioen. Soos in ‘n vorige rubriek genoem, is dié nie ‘n maklike besluit, of ‘n besluit wat ligtelik geneem moet word nie. Voor jy enige finale besluit neem, gaan gesels eers met ‘n gekwalifiseerde finansiële beplanner sodat jou presiese behoeftes, wense en doelwitte bepaal kan word. Dan eers sal jy weet watter opsie die beste gaan wees. Vir die doel om jou met bietjie meer inligting te bemagtig gaan ons in die week se rubriek kyk na van die voor- en nadele om jou geld by die GEPF te laat. Die grootste voordeel om by die GEPF af te tree is waarskynlik die feit dat die staat jou pensioen waarborg en jy gewaarborg is van ‘n lewenslange pensioeninkomste. Nog voordele is dat jy jou mediesefondssubsidie behou, asook jou bonus en opgehoopte verlofgeld. Jy behoort ook elke jaar ‘n verhoging in jou pensioeninkomste te ontvang, hoe klein ook al. Jy sal egter afhanklik wees van die GEPF se trustees om te besluit wat die verhoging jaarliks gaan wees. Van die nadele rakende aftrede by die GEPF is dat, by afsterwe, jou gade ‘n verminderde pensioeninkomste (50% of 75% van jou pensioeninkomste) gaan ontvang, en by dié se afsterwe staak die GEPF se verpligtinge teenoor jou afhanklikes/familie. Verder het jy geen seggenskap oor jou geld nie, en word alle besluite oorgelaat aan die trustees van die GEPF. Dit is ook nie moontlik om jou aandeel in die GEPF verder te groei na aftrede nie, soos wat dit moontlik is om verdere kapitaalgroei op ‘n belegging te kan kry nie. Party persone, wat nie afhanklikes het nie, wil ‘n strategie van kapitaaluitputting volg. Dit is wanneer hulle besluit om hulle geld soveel moontlik uit te leef dat daar nie veel oorbly ten tyde van afsterwe nie. Die strategie kan nie gevolg word indien jy by die GEPF aftree nie. Volgende week praat ons oor die voor- en nadele van aftrede met ‘n privaat pensioen.

* Terry is ‘n gesertifiseerde finansiële beplanner en beleggingsadviseur by Nassaux Blouster.