Martie Miranda een van die enigste 10 SATI geakkrediteerde gebaretaal tolke in Suid-Afrika

0
1436

Die Universiteit van die Vrystaat is bevoorreg om een van die top- Suid-Afrikaanse Gebaretaal (SAGT)-tolke as personeellid in die Eenheid vir Studente met Gestremdhede (ESG) te hê.

Martie Miranda het onlangs die akkreditasie-eksamen van die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut (SAVI) geslaag, waarmee sy aansluit by dr Philemon Akach, voormalige Departementshoof van die Departement Suid-Afrikaanse Gebaretaal aan die UV, as een van slegs 10 SAGT-tolke wat deur SATI geakkrediteer is.

SAVI is ‘n professionele organisasie vir taalpraktisyns in Suid-Afrika. Vrywillige akkreditasie word op ‘n professionele vlak aangebied om ‘n hoë standaard van taalpraktyk te verseker. Die stelsel geniet wye erkenning en word gebruik as aanbeveling of voorvereiste vir werksaansoeke by talle instellings, waaronder die Suid-Afrikaanse regering, veral ná die berugte ‘Jantjies-insident’ tydens die begrafnis van wyle President Nelson Mandela.

Martie, ‘n trotse Kind van Dowe Ouers (CODA), het 18 jaar ervaring in SAGT-tolking, lippetaaltolking en gemeenskapstolking, asook15 jaar ervaring in konferensie- en seminaartolking. Sy spog met ‘n Vlak 2 Gevorderde Tolking-kwalifikasie en tree reeds vir die afgelope ses jaar op as mentor vir Vlak 1 SAGT-tolke. Haar uitgebreide tolkervaring op nasionale en internasionale vlak, sluit in Doofblinde tolking, sowel as Hof- en Wetgewing-tolking. Sy het as tolk opgetree vir drie teaterproduksies en koördineer sedert Januarie 2009 die SAGT-dienste by die UV. Sy is verantwoordelik vir die studentebestuur van al die gehoorgestremde studente in die ESG.

Martie het haar BML-graad (cum laude) in 2013 aan die UV-Sakeskool voltooi, en het in haar finale jaar die toekenning as toppresteerder in die program ontvang. Sy sal in Julie 2015 vir haar MBA by die UV se Sakeskool inskryf.

Uitgereik deur die UV