Maak seker jy het wat jy dink jy het

0
553

Ek loop onlangs ‘n persoon raak wat weens ‘n siektetoestand deur sy werkgewer ongeskik verklaar is vir werk. Hy noem aan my dat hy ook ‘n lewenspolis het waarteen hy kan eis vir die toestand wat hom nou beroepsongeskik laat. Indien hy al die betaalbare gelde bymekaar sou sit en belê, behoort hy voldoende inkomste per maand uit die belegging te ontvang om ten minste sy lewenstandaard te handhaaf. Toe ons egter bietjie dieper in sy sake begin delf, kom ek agter dat die voordeel wat hy op sy lewenspolis het nie ongeskiktheidsversekering is nie, maar versekering teen gevreesde siekte (of trauma op van die ouer polisse). Natuurlik is ‘n misverstand soos dié ‘n redelike ontnugtering wanneer dit by die eisstadium kom en kan verder lei tot heelwat finansiële verdriet. Dit is dus uiters belangrik om te verstaan dat ongeskiktheidsversekering en versekering teen gevreesde siektes twee heeltemal verskillende voordele of produkte is. Die definisies van die voordele en die kriteria vir ‘n suksesvolle eis verskil ook hemelsbreed van mekaar. Natuurlik is die ideaal om albei die twee voordele op jou lewenspolis te hê, maar soms laat jou finansies en/of ander omstandighede jou net toe om tussen een van die twee te kies. Indien jy een van die persone is wat moet (of moes) kies tussen die twee voordele, maak seker jy kies die een waarna jy op soek is. Lees ook jou kwotasie en poliskontrak deeglik en maak seker jy weet waarvoor jy versekering geniet en wanneer jy ‘n geldige eis sou kon indien. Die verskillende versekeringsmaatskappye daar buite se voordele verskil ook van mekaar. Maak dus seker van die definisies van die voordele en vergewis jou dat wat jy het, dit is wat jy wil hê. Soms moet jy maar bietjie meer betaal vir meer omvattende versekering. – Horace Terry