Kyk anders na ongeskiktheidsversekering

0
443

Sewe en ’n half persent van Suid Afrikaners is arbeidsongeskik, sê Stats SA in ’n omvattende verslag oor persone met gestremdhede. Desondanks is daar ’n onvermydelike gevoel van “dit sal nie met my gebeur nie”.

Dit skep ’n probleem, veral onder jong mense, omdat die onvermoë om ’n inkomste te verdien die grootste fi nansiële risiko is waarmee hulle te make sal kry. Volgens die Vereniging vir Spaar en Belegging Suid-Afrika (Asisa), is Suid-Afrika se huidige ongeskiktheidsversekeringstekort R19,3 miljard. In die geval van mense in die ouderdomsgroep 30 tot 39 jaar (ongeveer 9 miljoen inkomsteverdieners) is hierdie tekort R1,5 miljoen per inkomsteverdiener.

Hoewel die risiko van ongeskiktheid met ouderdom toeneem, bestaan daar volgens Moneyweb steeds ’n 86% kans dat ’n 25-jarige persoon tydelik ongeskik kan raak. Trouens, 92% van mense in die ouderdomsgroep 25 tot 32 jaar, sal waarskynlik tydelike ongeskiktheid ervaar, wat tot gevolg sal hê dat hulle vir 14 dae of langer nie sal kan werk nie. Mense assosieer verkeerdelik ongeskiktheid met ’n “een-uit-’nmiljoen-kans” fratsongeluk.

Dikwels is dit egter depressie, diabetes, hartsiekte, rugmurgbeserings, rugen gewrigsaandoenings, artritis en beenbreuke wat mense onbevoeg maak om te kan werk. Ongeskiktheid word gewoonlik verkeerd verstaan. Dit is die moeite werd om die volgende drie stappe te oorweeg voordat jy ongeskiktheidsdekking uitneem. Die eerste stap is om te besef dat enigiemand ongeskik kan raak. Die volgende stap is om na die verskillende soorte dekking te kyk, en die laaste stap is om te kyk watter dekking die beste vir elke persoon se bepaalde omstandighede is.

Ek dink die Covid-19-pandemie het baie van ons, veral as jy self verantwoordelik is vir jou besoldiging, laat besef hoe belangrik ’n ongeskiktheidsversekeringsvoordeel is, veral iets soos ’n tydelike ongeskiktheidsvoordeel, en siektevoordeel. Wat gaan jy doen as jy positief getoets word vir Covid-19 en nie kan werk nie, maar in isolasie geplaas word? Bron: Sanlam Lewens

Horrace Terry