Kwalifiseer jy vir ’n Sassa-toelae?

0
3052

Daar is verskillende Sassa-toelaes waarvoor ‘n individu in aanmerking kan kom, maar vandag kyk ons spesifiek na die toelae vir ouer persone, in die algemeen ook bekend as Sassa se “oumenspensioen”.

Daar is baie onsekerheid rondom die vereistes om vir ‘n Sassa-toelae in aanmerking te kom, wat beteken dat daar heelwat ouer persone is wat ‘n Sassa-toelae kan ontvang, maar nie daarvoor aansoek doen nie.

Ek het deur Sassa se “oumenspensioen”-brosjure gaan lees, en dit bevat heelwat waardevolle inligting, heelwat meer as wat ek in die rubriek kan saamvat. Ek gaan dus ‘n paar punte rondom ‘n Sassa se “oumenspensioen” aanraak, en jy is dan welkom om vir my ‘n e-pos te stuur sodat ek vir jou die volledige brosjure kan aanstuur.

Alternatiewelik kan jy ook Sassa gaan Google, of www.sassa.gov.za besoek. Om te kwalifiseer vir ‘n Sassa-toelae, is daar ‘n aantal vereistes waaraan voldoen moet word, naamlik:
1. Jy moet ‘n Suid-Afrikaanse burger of permanente inwoner wees, of jy moet vlugtelingstatus geniet;
2. Jy moet in Suid-Afrika woon;
3. Jy moet 60 jaar of ouer wees;
4. Enkellopende persone mag nie meer as R78 120 per jaar verdien nie, en jou bates mag nie R1 115 400 oorskry nie;
5. Getroude persone se gesamentlike inkomste mag nie R156 240 per jaar oorskry nie, en die gesamentlike bates mag nie R2 230 800 oorskry nie;
6. Jy mag nie in enige staatsinstelling versorg/aangehou word nie (bv. tronk, staatsouetehuis, rehablitasiesentrum, ensomeer);
7. Jy mag nie enige ander maatskaplike toelae ontvang nie;
8. Daar is ‘n aantal dokumentêre bewyse wat jy saam met jou Sassa-toelae-aansoek moet lewer, waaronder jou identiteitsdokument, bewys van huwelikstatus, beëdigde verklaring rondom jou/julle inkomste en bates. Sassa mag natuurlik verdere dokumente, en/of verklarings vereis.

Indien jy aan bogenoemde vereistes voldoen, sal jou toelae vanaf 1 April 2019 R1 780 per maand beloop, en indien jy 75 of ouer is sal jy kwalifiseer vir ‘n R1 800 per maand.
Jy kan by die Sassa-kantoor die naaste aan jou gaan aansoek doen vir jou/julle toelae. Jy kan jou maandelikse toelae in kontant ontvang by sekere betaalpunte, of in jou bankrekening.

Sekere instansies, soos ouetehuise, kan jou ook help met jou toelae. Daar sal ‘n hersiening van jou/julle toelae gedoen word van tyd tot tyd, en indien jy nie die hersiening slaag nie, sal jou/julle toelae opgeskort word. Stuur gerus vir my ‘n e-pos na horace@nassaux.com vir verdere navrae.

Horace Terry