Krisisse sal kom, en weer gaan

0
1125

Die wêreld het al vele krisisse beleef, een daarvan die huidige Covid-19- pandemie. Ten spyte daarvan kry die mensdom dit tog reg om elke krisis te oorleef, en sterker anderkant uit te kom. So sal die Covid-19 krisis ook verbygaan, en sal ons aangaan.

Ek dink in dié stadium word die mag van sosiale media en sensasionele nuusberigte eerstehands ervaar. Ek gaan egter nie vandag (weer) oor die Covid-19 pandemie gesels nie, ek dink ons almal weet teen die tyd wat die impak van die virus op ons lewens gaan hê en ons het reeds die vernietigende effek daarvan op finansiële markte gesien.

Bly egter koelkop… Vandag wil ek gesels oor iets waaroor ons so paar weke gesels het. In vorige geselsies het ek genoem dat jy dalk jou fi nansiële beplanningspoging oor ’n kalenderjaar moet versprei om dit maklik hanteerbaar te maak. Ons het al paar aspekte soos spaar, ’n begroting, testamente en lewensversekering aangepak. Die laaste taak waaroor ons gesels het, was om aandag aan jou ander voordele op jou lewenspolis te gee, dis nou versekeringsvoordele soos jou kritieke siektedekking, ongeskiktheidsdekking, ensomeer.

Moet egter nie by jou lewenspolis stop nie; gaan hersien ook maar jou korttermynversekeringspolis, en gaan kyk of jou huidige opsie op jou mediese fonds dit dek wat jy dink dit doen. Een punt wat ek vandag wil maak, is dat een plek waar jy nie geld wil spaar nie, op die premie van jou versekeringsprodukte is.

Soos met enige iets anders in die wêreld, is daar ’n rede hoekom een produk goedkoper is as ’n ander produk; jy kry minder as jy minder betaal. Moet dus nooit jou versekeringsbesluite neem rondom die premie wat betaal moet word nie. Neem jou versekeringsbesluite gebaseer op dit wat die versekeringsvoordele jou voor dek, en die omvattendheid van die dekking. Baie belangrik, maak seker jou versekeringsvoordele spreek jou spesifi eke versekeringsbehoeftes aan.

Jy weet wie die groot betroubare versekeraars in ons land is, moenie een van hul lewenspolisse verruil vir ’n goedkoop versekeringspolis wat jy sommer oor die telefoon uitneem nie. Dit help nie jy sit met miljoene rande se dekking waarvoor jy goedkoper betaal maar mee gaan sukkel wanneer jy moet eis nie. Neem dan eerder ’n kwaliteitlewenspolis by ’n betroubare versekeraar uit, neem bietjie minder dekking as die premie te hoog is, en weet jou eis sal betaal die dag wanneer jy jou versekeringspolis nodig het.

Maart se einde is om die draai, so jy sal moet spring om jou lewens- en korttermynpolisse bietjie te hersien. Moenie dat swak fi nansiële beplanning jou in ’n krisis van ’n heel ander aard dompel nie. In April pak ons ’n volgende aspek van jou finansiële beplanning aan.

Horace Terry

horace@nassaux.com