Kreatiewe aanbiedings help kinders in nood

0
340
Die mediese studente wat by die projek betrokke is, is van links, agter: Mari Ferreira, Marli du Toit, Modiehi Liphapang, Amanda Mtshali, France Motheo, Thubela Tholwana, en Hilary Osunde; voor: Ankia Swanepoel, Ntokoto Mashimbye, Kalliopy Marangellis, Claudette Phillips, Lethuthando Meyiwa en Yolanda Meloe.

‘n Groep derdejaar- mediese studente aan die Universiteit van die Vrystaat (UV) moes op hul voete dink oor hoe om kinders in nood as deel van hul opvoedkundige projek by te staan tydens die Covid-19-pandemie. Volgens derdejaar-MBChB-student, Mari Ferreira, is daar aan elke klas ‘n spesifieke nie-regeringsorganisasie (NRO) geallokeer deur die modulespan.

“Ons Kinderhuis was ons groep se NRO en ons projek het ‘n behoefteassessering van ons NRO en meer ingesluit,” vertel Ferreira. Sy sê in hul opleiding as professionele medici is dit nodig om nie net teoretiese kennis en vaardighede oor te dra nie, maar ook te leer hoe dinge in die gemeenskap werk en hoedat jy as ‘n dokter die gemeenskap kan help. “Dit gesê, is dit ook belangrik om te onthou dat gesondheid nie net die afwesigheid van siekte is nie, maar die algehele welstand van ‘n individu beteken na ingesluit fisiek, geestelik, verstandelik en sosiaal.”

Weens die Covid-19-pandemie kon die studente nie Ons Kinderhuis besoek nie en moes hulle kreatief te werk gaan om die kinders by te staan. Ferreira vertel aan Bloemfontein Courant dat hulle besluit het om PowerPoint-aanbiedings met vertellings vir die kinders te doen en sodoende kennis oor te dra ten opsigte van HIV en geestesgesondheid.

“Met die PowerPoint-aanbiedings het ons probeer om die kinders met feite te oortuig en mites en onwaarhede, waarin baie kinders soms glo, aan die kaak te stel. Ons het hulle ook onderrig in die voorkoming van HIV en hoe om na hulself te kyk in soverre dit geestesgesondheid aangaan. Ons het ook posters gemaak om te verduidelik hoedat jy na jouself op geestelike terrein kan omsien. Die PowerPoint-aanbiedinge sal aan kinders vertoon word deur die bestuur van Ons Kinderhuis,” verduidelik Ferreira.

Die studente, saam met die Hoërskool Hoopstad, het ‘n bedrag geld aan die organisasie geskenk terwyl ‘n anonieme borg plante ter waarde van R2000 vir die NRO gekoop het. Hierdie gemeenskapgebaseerde projek is sedert die begin van die jaar aan die gang.

Pierce van Heerden
pierce@mahareng.co.za