Kinderhuis Indaba Bloemfontein tans onderweg

0
2521

‘n Indringende Nasionale Kinderhuis Indaba vind plaas vanaf gister (15 September) tot Dinsdag (17 September) by die Maselspoort Konferensiesentrum buite Bloemfontein. Die indaba is byeengeroep deur die Kerklike Maatskaplike Diensteraad (KMDR) na die onlangse sluiting van ‘n kinderhuis in die Kimberleyomgewing met die doel om die dringende behoeftes en uitdagings wat kinderhuise in Suid-Afrika in die gesig staar te bespreek. Bekendes, belangstellendes en kenners van reg oor Suid-Afrika sal in Bloemfontein koppe bymekaar sit om oplossings vir talle uitdagings, te probeer vind.

Besprekings en aanbiedings is gerig op huidige beleids-, diens- en finansieringsuitdagings. Kenners op verskeie van die gebiede, sal voorleggings by die Indaba maak. Verteenwoordigers van die Hugenote Kollege, ‘n amptelike werksaamheid van die Nederduitse Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika, wat reeds dekades betrokke is by die navorsing en opleiding van verskeie sosiale diensberoepe, is onder meer genader om te kom help dink en beplan. As privaat opleidingsinstansie bied Hugenote Kollege aan mense van alle kerkverbande opleiding vanuit die Christelike geloof en waardestelsel om maatskaplike- en kerklike dienswerk te kan beoefen en so ‘n bydrae te lewer tot die oplos van sosiale probleme in die hedendaagse Suid-Afrika. Daardeur lewer die kollege ‘n onskatbare bydrae tot die volhoubaarheid en ontwikkeling van Suid-Afrika.

Die KMDR hoop om gedurende die Indaba verskeie praktiese oplossings vir van die uitdagings te vind en sodoende Suid-Afrika by te staan om die kinderhuis krisisse in die land te voorkom.