Is uitkeerpolisse nog relevant?

0
2084

As ek die woord “uitkeerpolis” noem, is daar mense wat sekerlik maagpyn ontwikkel, want baie van hulle assosieer ‘n uitkeerpolis met ‘n duur, rigiede spaarproduk wat ‘n swak opbrengs oplewer.

Ouergenerasie-uitkeerpolisse het selfs versekeringsvoordele ook gebied, wat ‘n deel van jou premie opgevreet het. Natuurlik is dit nodig om versekeringsvoordele te hê, maar dit het die uitkeerwaarde beïnvloed en by uitkeerdatum het die versekeringsvoordele verval.

Vandag weet ons egter dat dit ‘n beter opsie is om eerder spaar te skei van versekering, om verskeie redes. As ons nog verder gaan kyk na alle ander spaarprodukte wat beskikbaar is, soos belastingvrye beleggings, uittree-annuïteite, effektetrusts, ensomeer, kom die vraag op of uitkeerpolisse nog waarde kan bied, en is dit nog relevant?

Om dié vraag te kan beantwoord moet eerstens gekyk word na wat hedendaagse uitkeerpolisse bied en wat ‘n uitkeerpolisstruktuur jou as belegger bied. Nuwegenerasie-uitkeerpolisse is suiwer spaarprodukte, dus is daar nie versekeringsvoordele wat deel van die premie benut, en dus tot laer uitkeerwaardes lei nie.

Die kostestruktuur van uitkeerpolisse is ook aangespreek, en versekeraars het met unieke en kreatiewe maniere vorendag gekom om hedendaagse uitkeerpolisse heelwat meer koste-effektief te maak. Onderliggend tot ‘n uitkeerpolis kan jy in heelwat verskillende beleggingsinstrumente belê, selfs in direkte aandele.

Sekere uitkeerpolisse bied jou waarborgopsies wat jy op jou belegging kan byvoeg indien jy bietjie meer beleggingsrisiko wil neem maar steeds beskerming teen onsekere markte wil geniet. Uitkeerpolisse bied jou dan ook boedelbeplanningsvoordele en belastingvoordele. Omdat jy die opbrengs van ‘n uitkeerpolis aan ‘n ander persoon kan begunstig in geval van jou afsterwe, sal die opbrengs direk aan die betrokke begunstigde betaal, en nie aan die boedelrekening nie.

Dit beteken dat geld na jou afsterwe vinniger vir jou begunstigde beskikbaar sal wees en omdat die opbrengs nie deur die boedelrekening gaan nie, spaar jy op eksekuteursgelde. Die opbrengs wat op jou belegging in ‘n uitkeerpolis gegenereer word, word ook nie in jou as die belegger se hande belas nie, maar eerder in die versekeraar se polishouersfonds.

Dit beteken dat kapitaalwins slegs teen 12% belas word, en inkomste (rente), teen 30%. Indien jy dus ‘n hoë belastingkoers het, of geld in die naam van ‘n trust wil belê, gaan ‘n belegging in ‘n uitkeerpolistruktuur vir jou aansienlike belastingvoordele kan inhou. Laat weet gerus indien jy meer inligting benodig rondom beskikbare uitkeerpolisbeleggings.
horace@nassaux.com

Horace Terry