Hoe veilig is effektetrusts?

1
2062

Die laaste paar weke het ons bietjie gesels oor effektetrusts en hoe dié tipe instrumente werk. Ek het ‘n navraag gehad wat handel oor die veiligheid wat effektetrusts bied.

Om dit te kan beantwoord, moet ons eers vasstel wat word bedoel met “veilig”. Indien die leser ‘n veilige belegging klassifiseer as ‘n belegging waarop jy nie geld sal verloor nie, is die antwoord bietjie omslagtig. Alles gaan afhang van wat jou beleggingsdoelwitte is, vir hoe lank jy wil belê, en hoe bereid jy is om beleggingsrisiko te neem.

So kry jy effektetrustfondse wat uiters konserwatief is, en slegs rente as ‘n opbrengs genereer, byvoorbeeld ‘n Geldmarkfonds. Geldmarkfondse is baie konserwatief en dit is hoogs onwaarskynlik dat jy geld sal verloor. So kan jy dan teen die risikohelling opbeweeg na Inkomstefondse, Lae Aandeelfondse, Gebalanseerde Fondse, tot by Buitelandse Aandelefondse, wat weer uiters aggressief van natuur is en erge wisselvalligheid in opbrengs sal toon. So uit bogenoemde is dit duidelik dat effektetrusts “veilig” kan wees, afhangende van jou persepsie van veilig.

‘n Geldmarkfonds is dus veilig omdat jou kapitaal redelik beskermd is en jou opbrengste baie stabiel sal wees. Geldmarkfondse is egter óók baie onveilig, omdat jou opbrengste minder as inflasie gaan wees en jy mettertyd gaan verarm.

Buitelandse Aandelefondse is dalk weer baie “onveilig”, aangesien dit baie onsekerheid en wisselvalligheid teweeg gaan bring, maar jy kan gerus slaap want jy is veilig in die wete dat jy inflasie met tyd sal klop.

‘n Veilige roete is ook om deeglik te diversifiseer en ‘n aantal verskillende tipe effektetrustfondse te benut, so kan jy ‘n mate van beskerming tydens negatiewe marktoestande geniet, maar steeds voordeel trek wanneer markte positief draai.

Die belangrikste is egter om jou effektetrustbelegging te verstaan, te weet wat om van die belegging te verwag oor tyd, en seker te maak dat jou beleggersprofiel en bereidwilligheid om beleggingsrisiko te neem, belyn is met die effektetrustportefeulje wat jy gebruik.
Hoe veilig is my effektetrust-belegging? Die vraag kan egter ook beteken hoe gereguleerd is die effektetrustindustrie, en hoe beskerm die relevante owerhede my as ‘n kliënt se belange. Volgende week meer hieroor.

horace@nassaux.com

Horace Terry