Hoe spaar jy vir ‘n korttermyndoelwit?

0
760
Photo: Little Big Red Dot

Daar is baie raad beskikbaar oor hoe om vir die lang termyn te spaar. Ons almal het ‘n redelik goeie idee van hoe jy moet spaar en watter produkte jy moet gebruik om eendag kommerloos te kan aftree. Ons weet ook hoe om te spaar vir ons kinders se universiteitsgelde 10 of 15 jaar van nou af. Maar wat as jou spaardoelwitte vir ‘n baie korter termyn is as ná aftrede of vir die voorsiening van universiteitsgelde?

Miskien wil jy spaar om oor twee jaar ‘n redelike deposito op ‘n motor neer te sit of ‘n deposito vir ‘n huis oor so vyf jaar. Miskien is jou spaardoelwit vir ‘n nóg ‘n korter termyn, iets soos vakansiegeld vir Desembermaand.

Wanneer jy vir die korter termyn wil spaar, moet jy paar dinge in gedagte hou. Eerstens, hoe korter die termyn waarvoor jy wil spaar, hoe minder beleggingsrisiko kan jy bekostig om te neem. Met ander woorde, jy sal eerder van beleggingsinstrumente wat ‘n vaste rente betaal gebruik moet maak, bo blootstelling aan aandele. Hoe langer jou spaartermyn is, hoe meer blootstelling aan aandele sal jy kan neem.

Tweedens, saamgestelde rente is enige spaarder of belegger se vriend. Ongelukkig gaan die effek van saamgestelde rente op ‘n korttermynbelegging baie skraps wees. Gegewe bogenoemde twee feite (dat jy nie te veel beleggingsrisiko sal kan neem nie en dat die effek van saamgestelde rente baie klein gaan wees), moet jy dus nie uitstekende opbrengste op jou belegging verwag nie. Met korttermynbeleggings wil jy dus eerder poog om gelyk te breek met inflasie, of 1% of wat beter te doen as inflasie.

Derdens, moet jy ‘n produk kies wat kan aanpas by jou behoeftes. Die produk moet jou toelaat om op ‘n ad hoc-basis ook tot die belegging by te dra. Jy kan dan deel van jou bonus of ander kontantmeevallertjies by die belegging voeg. Jy moet ook jou onderliggende beleggingsportefeulje kan aanpas indien nodig.

As jy dalk nie meer die geld vir die aanvanklike doel benodig nie en eerder nou vir ‘n langer termyn wil spaar, moet dit moontlik wees om meer blootstelling aan beleggingsrisiko te kan gee. Vir enige van bogenoemde doelwitte kan jy ‘n effektetrustbelegging gebruik.

Effektetrustfondse is in enige risiko-kategorie beskikbaar, vanaf baie konserwatief, soos ‘n geldmarkfonds, tot aggressief, soos ‘n buitelandse aandelefonds, of enigiets tussenin. Gesels met jou finansiële beplanner om jou te help om die regte effektetrustfonds vir jou spaardoelwit te kies.

horace@nassaux.com