Hoe lank gaan jou geld hou?

0
377

Verlede week het ons gesels dat dit wys sou wees om eerder jou lewenstyl aan te pas by die inkomste wat jy uit jou lewende annuïteit ontvang, in plaas daarvan dat jy jou lewende annuïteit se inkomste aanpas om by jou lewenstyl te pas.
Die faktore wat jou inkomste uit ‘n lewende annuïteit sal beinvloed is: (1) die aanvanklike inkomstevlak wat jy kies, (2) die opbrengs wat die onderliggende beleggingsportefeulje genereer en (3) die lewensverwagting van die pensioenaris (annuïtant).
Deur jaarliks saam met jou finansiële beplanner te sit, bogenoemde drie punte te herevalueer en jou maandelikse inkomste dan daarvolgens aan te pas, sal jou die versekering gee dat jou kapitaal ‘n goeie kans staan om jou oor jou leeftyd te hou.
Die jare wanneer daar goeie opbrengs verdien word, moenie tot ‘n hoër inkomste lei nie. Bewaar eerder die surplus opbrengs vir die jare wanneer dit minder goed sal gaan. Daar is heelwat hulpmiddels beskikbaar om jou as annuïtant te help om die regte inkomstevlak vir jou en jou lewende annuïteit te kies.
Verwys na die meegaande tabel, wat deur Glacier van Sanlam saamgestel is. Die syfers in die tabel dui op die hoeveelheid jare wat jou kapitaal sal hou teen ‘n sekere opbrengskoers en sekere inkomstevlak. Byvoorbeeld, indien jy verwag om 8% per jaar in opbrengste te ontvang en jy trek tans ‘n inkomstevlak van 6% uit jou lewende annuïteit, sal jou kapitaal 19 jaar lank hou.
Indien jy egter ‘n 8% opbrengs verwag en jy trek ‘n 10% inkomstevlak, sal jou kapitaal slegs 11 jaar hou. Uit bogenoemde voorbeelde is dit dus duidelik dat jou verwagte kapitaalopbrengste ‘n belangrike rol in jou toekomstige finansiële welstand sal speel.
Anders gestel, dit is belangrik dat jy genoegsame blootstelling aan groeibates (aandele en eiendom) het, om te verseker dat jy genoegsame kapitaalgroei kan bewerkstellig oor die langer termyn, en moenie dat swak jare soos ons onlangs ervaar het, jou afskrik nie. Swak marktoestande bring sy eie stel geleenthede om te benut.

Horace Terry
horace@nassaux.com