Hoe gemaak met boedel ná sterfte?

0
2354

Horace Terry

Wanneer ’n geliefde sterf is dit ’n baie emosionele tyd vir die wat agterbly, en een se denke is nie altyd helder en logies nie. Daar is egter sekere aspekte wat so gou moontlik aandag moet geniet.  Eerstens, waar rapporteer ek ’n dood? Indien ’n persoon ’n natuurlike dood, buite ’n hospitaal sterf, skakel eerstens jou eie of die oorledene se dokter. Indien daar geweld of ’n ongeluk betrokke was, moet jy eers jou plaaslike polisie in kennis stel.  Dan volg die begrafnisreëlings. Skakel ’n gevestigde begrafnisondernemer. Hy of sy is daarop ingestel om na dié dinge om te sien wat ons dikwels vergeet, soos om mediese en doodsertifikate aan te vra, en enige eise van die begrafnispolis en begrafnisreëlings af te handel. Indien die oorledene enige spesifieke vereistes ten opsigte van verassing, begrawing of keuse van begraafplaas gehad het, moet die begrafnisondernemer daarvan in kennis gestel word, ten einde die oorledene se wense te respekteer.

Dis ook belangrik om te weet dat, indien ’n begrafnispolis onvoldoende is om alle kostes te dek, begrafnisondernemers gewoonlik die betalingsbalans op die rekening vereis voor hulle jou kan help. Die oorledene se boedel moet so gou moontlik aangemeld word, so kry alle relevante dokumentasie gereed. Die benoemde eksekuteur sal alle nodige inligting afhaal, en die boedel by die Meester van die Hooggeregshof aanmeld.

Sodra die Meester van die Hooggeregshof die eksekuteur goedkeur, kan hy of sy met die boedeladministrasie begin. Hierdie administrasie kan, indien daar geen probleme of vertragings is nie, binne vyf tot nege maande afgehandel word.  Alles is nie die eksekuteur se verantwoordelikheid nie, onthou dus die volgende: Skakel enige diensverskaffers by wie die oorledene ’n rekening gehad het. Hierdie rekeninge moet oorgeskakel word van die naam van die oorledene, na die naam van die oorlewende gade, en sluit rekenings soos Dstv, telefoon- en internetrekeninge asook elektrisiteitsdienste in.  Die oorlewende gade moet die oorledene se werkgewer skakel, om moontlike mediese fonds, pensioenfonds en groeplewensvoordele te bespreek. Indien daar nuwe  versekering op geboue of roerende eiendom betrokke is, skakel onmiddellik die versekeringsmaatskappy. Hulle moet in kennis gestel word of die polis in stand gehou, of beëindig moet word. Indien ’n oorlewende gade voortaan vir inkomstebelasting aanspreeklik sal wees, maar nog nie by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens as belastingbetaler geregistreer is nie, moet hy/sy onmiddellik as belastingbetaler registreer.

Die oorlewende gade moet sy/haar testament hersien. Belê enige erfporsie met oorleg. Hierdie geld kan in jou toekomsbehoeftes voorsien. Enigeen wat ’n lysie wil bekom van watter dokumente ’n eksekuteur gaan benodig, kan vir my ’n e-pos stuur aan horace@jenwil.co.za.