Hoe beïnvloed REIT-verdienstes jou belastingopgawe

0
2570

Verlede week het ons ‘n bietjie gesels oor eiendom, en meer spesifiek genoteerde eiendom, as bateklas. Die plaaslik genoteerde eiendomsmark het ‘n redelike omwenteling ondergaan toe daar besluit is om die internasionale REIT-standaard te aanvaar. REIT staan vir Real Estate Investment Trust.
Die omskakeling na die REIT-standaard het hoofsaaklik veranderinge meegebring oor hoe Sars die betrokke REIT-maatskappye gaan belas en, aan die einde van die dag, hoe jou belasting gaan lyk ten opsigte van die REIT-inkomste wat jy op jou belegging verdien. Voorheen is verdienstes wat jy as ‘n belegger uit eiendomseffektetrusts verdien het, as rente in jou besit hanteer. Die “identiteit” van die verdienstes uit REIT-maatskappye word nou geklassifiseer as ‘n belasbare dividend in die hande van die belegger. Dit beteken dat die 15% weerhoudingsbelasting op dividende van gewone aandele nie by REIT’s ter sprake is nie, en gevolglik sal die volle verdienste uit REITs in jou as belegger of aandeelhouer se besit belas word.
Die rede hoekom jy ten volle op REIT-verdienstes belas gaan word, is omdat die REIT-maatskappy alle uitkere wat hy na sy aandeelhouers (effektetrustfondse is ook aandeelhouers in REITs) doen, kan benut as ‘n belastingaftrekking. Dit is dus moontlik vir ‘n REIT-maatskappy om geen belasting te betaal nie, solank hy al sy winste uitkeer na sy aandeelhouers. Soos verdele week genoem, sal jy as belegger ‘n nuwe afdeling op die jaarlikse belastingsertifikate opmerk waar jou REIT-verdienstes vir die betrokke belastingjaar weergegee word. Daar is ook ‘n plek op jou Sars-opgawevorm, waar die REIT-verdienstes verklaar moet word. Uit bogenoemde is dit duidelik dat verdienstes uit REIT-maatskappye swaarder belas word as dividende op gewone aandele.
‘n Ligpuntjie is egter, omdat ‘n REIT-maatskappy sy verdienstes wat hy aan sy aandeelhouers uitkeer, kan aftrek vir belastingdoeleindes, hy soveel moontlik gaan uitkeer om sodoende belasting te vermy. Dus gaan jy as ‘n belegger of aandeelhouer in ‘n groter deel van die REIT-maatskappy se winste kan deel. Vir beleggers wat op soek is na langtermyn-kapitaalgroei, bly genoteerde eiendomme ‘n bateklas wat nie geïgnoreer kan word nie. Dit is wel ‘n redelik riskante bateklas, met opbrengste wat heelwat kan wissel van jaar tot jaar, maar oor die langer termyn sal genoteerde eiendomme jou kan help om inflasie gemaklik uit te presteer. Soos met die ander bateklasse is daar ‘n regte én verkeerde tyd om blootstelling aan genoteerde eiendom te hê. Gesels dus eers met ‘n beleggingsadviseur voordat jy enige besluite neem. – Horace Terry