Henri Wilken wil JF-gemeenskap trots maak

0
1497
Henri Wilken wat angestel is as die nuwe hoof van Hoërskool Jim Fouché.

“Henri Wilken is na alles wat gebeur het, nog steeds net Henri Wilken. Mag ek die voorbeeld wees waarop die Hoërskool Jim Fouché gemeenskap trots sal wees, ‘n leier wat meer as net motiveer, maar ‘n inspirasie sal wees.” Dit is volgens Hendrik Christiaan (Henri) Wilken, wat sê dat hy dankbaar is dat die onsekerheid van die eerste kwartaal van 2022 rakende die nuwe hoof van JF omgeskakel is in sekerheid met sy aanstelling.

“Ek is sprakeloos oor die Here se genade en seën in my lewe, bevoorreg, nederig, optimisties, ‘n bietjie bang, opgewonde, dankbaar.”

Hy sê dat Jim Fouché ‘n groot “skip” is en hy kan nie wag om saam met die kinders, personeel en ouers hierdie nuwe reis aan te pak nie. “Dit is met groot opgewondenheid dat daar uitgesien word na die uitleef van JF se visie,” sê Wilken.

Volgens hom is JF op ‘n baie goeie plek na jare se strategiese beplanning en harde werk deur verskeie rolspelers. “Die fondament van ons skool is deeglik gelê en dit sal beslis ons rigtingwyser wees in toekomstige beplanning en besluitneming. Dalk is die grootste uitdaging om die Covid pandemie se gevolge die hoof te bied. Die kort en die lank hiervan is om geleenthede te skep waar kinders net weer kinders kan wees en die hoërskoollewe voluit kan geniet.”

Hy sê Kilimanjaro word tree vir tree geklim en definitief nie alleen nie, spanwerk is dus ononderhandelbaar. “Die komiteestelsel by JF is baie gesond en is dan ook die korrekte prosedures wat gevolg word vir voorstelle en die uiteindelike goedkeuring en implementering van hierdie voorstelle.”

Wilken eindig af met ‘n boodskap vir almal betrokke by JF. “Leerders, ouers en personeel, bly asseblief op jul knieë. JF se suksesverhaal was nog nooit aan mense en strukture gekoppel nie, maar aan die goedheid en guns, liefde en genade van ons Here. Dit is Hy wat ons die opdrag gegee het om te saai om te oes. Kom ons bly saai, al is dit soms blindelings omdat ons nie die toekoms ken nie. Ons hou aan saai in geloof omdat ons die Een ken wat wat die toekoms in Sy hand het.”

Gelukwensing vanaf die skool en personeel

“If you can walk with the crowd and keep your virtue … Or walk with Kings, nor lose the common touch …” Hierdie woorde uit die bekende gedig van Rudyard Kipling eggo beslis iets van die karakter van meneer Henri Wilken, en die personeel en leerders van Hoërskool Jim Fouché is verheug oor ‘n leier wat passievol oor die skool is, visie vir die toekoms het, maar bowenal iemand is met ‘n nederige, diensbare hart. Ons sien dus met verwagting uit na die volgende era met meneer Wilken aan die stuur van die groot JF-skip, en sy personeel en leerders bankvas agter hom! Gelukwensing vanaf die skool en personeel

Gelukwensing vanaf die Beheerliggaam

Die Beheerliggaam van Hoërskool Jim Fouché is verheug met die aanstelling van mnr. Henri Wilken as die nuwe Skoolhoof. Hy deel nie net ons visie van uitnemendheid deur geheelmensontwikkeling vir Jim Fouché nie, maar leef dit ook uit. Alhoewel streng, is dit veral sy omgee hart wat verseker dat Jim Fouché ‘n tuiste kan wees vir elke kind. Veral ‘n tuiste waar elkeen sy toekoms kan kom verwesenlik. Dit is met trots dat ons hom geluk wens en uitsien na ons taak om hom te steun met die uitdagende roeping. Veels geluk! Trots JF. Gelukwensing vanaf die Beheerliggaam