Geskenke vir mekaar

0
1883

Geskenke en verjaardae, geskenke en Kersfees – dit klink vir jou en my sinoniem. Die vraag sou wees: Hoekom skryf ek nou juis in Julie oor geskenke?
Die gedagte van geskenke het by my begin posvat net na Pinkster en die herinnering aan die Heilige Gees. Ek het een ding besef: ons het elkeen geskenke uit die mandjie van die Heilige Gees ontvang – geskenke, ja, ook die vrug van die Gees.
In Galasiers 5 noem Paulus dit die vrug van die Gees en hy lys dit. Om net ‘n paar te noem: Liefde, vreugde, geduld, selfbeheersing, lankmoedigheid en vrede. Hy begin by die liefde!
Ons word geroep om geskenke uit te deel vir mekaar – geskenke van liefde, vrede, vreugde en al die geestelike vrug. Dit vra van ons om met ywer te leef en dit wat ons in die Bybel lees met mekaar te deel, met ‘n gesindheid van omgee.
Uiteindelik moet ons in ons verhoudings geskenke vir mekaar wees met die geskenke wat ons van die Here ontvang het.

DS STEPHAN VAN HEERDEN