Effektetrusts: Dís nou ‘n goeie bate

0
2095

Verlede week het ons gesels oor die feit dat beleggingsprodukte nie die belegging is nie, maar eerder die voertuig wat jy gebruik om ‘n sekere finansiële doelwit te bereik, hetsy dit belastingbesparing, verkryging van ‘n bate buite die boedel (wat boedelkostes kan bespaar), òf likiditeit vir ‘n erfgenaam is met jou afsterwe.

Jou geld vloei dus eintlik maar net deur die beleggingsproduk na een of ander beleggingsinstrument – gewoonlik ‘n effektetrustfonds(e) vir die gewone man. Moet dus nooit die produk die skuld gee vir swak opbrengste nie. Gaan kyk eerder of jou belegging reg gestruktureer is.

Ek weet daar is tans nog produkte waarvan die kostes uitermatig hoog is, en dit vreet aan jou belegging se opbrengste. Dit is egter iets wat apart hanteer sal moet word. Voordat jy geld belê, maak dus seker van die betrokke produk se koste, en hoe fooie verhaal gaan word.
Om terug te keer na vandag se geselsie oor effektetrustfondse, hoe werk ‘n effektetrustfonds en hoekom is dit ‘n bate wat nie gering geskat moet word nie? In my eenvoudigste verduideliking werk ‘n effektetrustfonds soos volg: Ek, jy en talle ander mense gee ons geld aan ‘n batebestuurder om namens ons die geld na goeddunke in die verskillende finansiële markte te belê,.
‘n Batebestuurder gee nie aan jou advies oor watter van sy effektetrustfondse jy moet gebruik om jou finansiële doelwitte te bereik nie. Dié besluit neem jy en jou finansiële beplanner en julle gee aan die batebestuurder ‘n opdrag oor watter effektetrustfonds/e jy in wil belê.

Elke effektetrustfonds word opgedeel in eenhede en elke persoon wat geld in die effektetrustfonds stort, koop ‘n sekere hoeveelheid eenhede aan na gelang van die bedrag wat hy belê. Jy gee dus geld aan die batebestuurder in ruil vir eenhede in sy effektetrustfonds.

Elke eenheid in die effektetrust-fonds se batesamestelling stem ooreen met die batesamestelling van die groter effektetrustfonds en daar kan vir elke eenheid ‘n eenheidsprys bepaal word.

Of jy dus R10 000 of R1 miljoen belê, jou blootstelling aan die markte is dieselfde. Daagliks is daar beweging op die finansiële markte (op of af). Die effektetrustfonds maak daagliks winste of verliese, en die winste of verliese kan daagliks in die eenheidsprys van die effektetrustfonds waargeneem word. Jou eenheidsprys sal van dag tot dag verskil, en sal mettertyd vermeerder.

Behalwe vir die groei in jou eenheidsprys, sal jy ook dividende, rente en inkomste uit jou belegging se eiendomskomponent verdien. Watter ander bate gee jou soveel diversiteit?