Effektetrustbeleggings beskerm jou

0
504

Verlede week het ons gekyk of ‘n effektetrustbelegging veilig is en tot die gevolgtrekking gekom dat, afhangende van jou beleggersprofiel en beleggingsdoelwitte, jy tot ‘n mate risiko neem met effektetrustbeleggings.
Meer konserwatiewe effektetrustfondse gaan jou blootstelling aan markrisiko verlaag, maar gaan jou blootstel aan redelike inflasierisiko, terwyl meer aggressiewe effektetrustfondse, wat baie aandeleblootstelling het, weer jou markrisiko gaan verhoog maar jou inflasierisiko verlaag. Iewers gaan daar dus risiko wees; jy moet besluit waar.
Die onlangse geskiedenis bied heelwat voorbeelde van niksvermoedende mense soos ek en jy wat miljoene rande op allerande beleggingskemas verloor het. Ons almal ken of weet van iemand wat swaarverdiende geld op iets soos ‘n eiendomsindikasie of piramideskema verloor het.
‘n Groot deel van die probleem is dat die nodige owerhede te kort geskiet het rondom die regulering van dié tipe van produkte en skemas, en te laat ingegryp het om niksvermoedende beleggers se belange te beskerm. Die vraag is dus, hoe veilig is my geld in ‘n effektetrustfonds en sal my belange beskerm word? An die antwoord: ja, jy is veilig in ‘n effektetrustfonds.
Die effektetrustfondsindustrie is hoogs gereguleerd en om dié opmerking te staaf, noem ek net van die maatreëls wat in plek is. Eerstens, is daar relevante wetgewing wat die effektetrustindustrie reguleer. Tweedens, is daar ‘n registrateur wat omsien na die effektetrustindustrie. Die registrateur stel onder meer die vereistes waaraan voldoen moet word voordat ‘n effektetrustfonds geregistreer kan word, asook die instrumente wat gehou mag word in die fonds en hoedat die eenheidspryse van die fonds daagliks bepaal moet word.
Dan is daar ‘n trustakte, wat eintlik maar die ooreenkoms tussen die effektetrustmaatskappy (batebestuurder) en ‘n onafhanklike trustee is. Die trustee is gewoonlik ‘n bank. Die trustee tree namens die beleggers op om hul belange te beskerm. Verder is ‘n verantwoordelikheid van die trustee om die gelde van die effektetrustfonds te skei van die gelde van die batebestuurder.
Die trustee maak ook seker dat die gelde in die effektetrustfonds volgens die bepalings van die trustakte bestuur word. Verdere owerhede wat ook ‘n rol speel in die beskerming van beleggers se gelde en belange, is Asisa (Association for Savings and Investments in South Africa) en die FSCA (Financial Sector Conduct Authority). Gesels ook eers maar met jou finansiële beplanner voordat jy in ‘n effektetrustfonds/e belê.
horace@nassaux.com