Dit is myne, los uit!

0
2033

Dit is seker van die bekendste woorde in die lewe – ek, my, myne! Van kleins af baklei ons oor “my speelgoed”, “my kamer”, “my klere”. Soos wat ons meer volwasse word, gee ons nuwe inhoud daaraan, hoewel die meeste oorloë en gevegte uiteindelik tog maar gaan oor die woord “myne”. In die Bybel lees ek dat ons eintlik maar min besit. In Psalm 24 vers 1, lees ek: “Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here.”
• Hy het alles vir ons geleen; uit genade besit jy wat jy besit!
• Jy het selfs nie net regte nie, maar voorregte! (sien Romeine 9:21).
• God is in beheer van die wêreld. (Matt 28:18).
• God seën jou sodat jy ‘n seën vir ander kan wees.
(2 Kor 8:14).
• God gee vir jou en jy moet dit wat jy ontvang reg bestuur.
• Hy vra van jou toewyding.
(Matt 25).
• God gee, sodat jy besef dit alles kom van Hom af.
• Al het jy minder as ander, moet jy dit na die beste van jou vermoë bestuur.
Skielik word my woordeskat bietjie uitgebrei – nie meer “myne” nie, maar “genade”, en ek gebruik die woordjie “dankie” vir wat ek “het” en wat ek “is”! – Ds. Stephan van Heerden