Dis hoekom versekering sin maak

0
1333

Ek het onlangs ‘n gesprek met ‘n kliënt gehad wat wou weet of dit nie meer sin sou maak om eerder die geld wat jy aan versekering spandeer in finansiële markte te belê nie (met ander woorde gespaar het). Sodoende kan jy jou eie “versekeringspoel” opbou en in die toekoms meer kapitaalfondse tot jou beskikking gehad het, vir byvoorbeeld aftrede.

Verder wou die kliënt ook weet of dit onverantwoordelik is om nie voorsiening soos lewensversekering, ongeskiktheidsversekering en so meer te hê nie. Bogenoemde vrae is baie geldige vrae en ek glo heelwat van Courant-lesers sit met soortgelyke gedagtes.

Eerstens moet daar onthou word dat gebeurtenisse soos afsterwe, ongeskiktheidswording, diagnose van ‘n gevreesde siekte en so meer, iets is wat enige dag, enige tyd, met enigeen van ons kan gebeur. As jy wanneer soiets gebeur nog nie genoeg kapitaal opgebou het om dit te hanteer nie, gaan jy, jou familie en krediteure erge finansiële skade ly.

Tweedens, hoekom wil jy jou eie fondse gebruik as ‘n tipe van “versekeringspoel”? Bogenoemde gebeurtenisse kan jou ‘n klomp van jou eie kapitaal kos. Verseker jouself eerder teen dié tipe van gebeurtenisse sodat versekeringsmaatskappye die las kan dra en bewaar jou eie kapitaal vir jou nageslag of ander finansiële behoeftes.

Derdens, en waarskynlik die belangrikste punt om in ag te neem, is om jou beplanning gebalanseerd te doen. Nie een van ons kan in die toekoms sien nie, maak dus eerder voorsiening vir soveel moontlik gebeurtenisse.

Dit help nie om al jou beskikbare fondse vir aftrede te spaar en dan sterf jy op ouderdom 30 en laat amper niks aan jou afhanklikes na nie. Weer eens help dit nie om miljoene rande se versekering uit te neem en op ouderdom 65 af te tree as ‘n arm man nie. Ek sê weer, doen gebalanseerde beplanning.

Bepaal wat is jou huidige behoeftes en pas jou langtermyn- en korttermynversekering, spaar- en beleggingsportefeuljes daarby aan. Neem enige ander voorsiening soos pensioen-/voorsorgfondse, huurinkomste, kapitaalappresiasies op tweede/derde eiendomme, skuld en so meer in ag.

Hersien jou finansiële portefeulje gereeld en bring die nodige aanpassings aan. Oorweeg herstruktuering en konsolidasie van jou versekeringsportefeuljes.

Bestudeer ook van die nuwegenerasie-produkte wat beskikbaar is; dalk voldoen dit meer beter of meer omvattend aan jou behoeftes, en voor jy weet, betaal jy minder vir meer omvattende dekking en kan jy nou fondse in die finansiële markte belê.

Horace Terry
horace@nassaux.com