Die waarde van finansiële beplanning

0
2601

HORACE TERRY

In verlede week se rubriek het ons in die algemeen gekyk na die belangrikheid van finansiële beplanning, asook die belangrikheid en noodsaaklikheid om professionele, kwaliteit advies in te win rondom jou finansies en die beplanning daarvan.
Vandag is ons in die middel van Finansiële Beplanningsweek, en daarom kyk ons na die grondslag waarop effektiewe finansiële beplanning geskoei is.  Om ’n doeltreffende, omvattende finansiële plan te ontwikkel, is daar ses stappe wat gevolg moet word.

Stap 1 is die opbou en uitbou van ’n professionele verhouding tussen jouself en ’n finansiële beplanner. Tydens stap 1 sal jy en jou finansiële beplanner mekaar leer ken, en jy sal jou behoeftes, doelwitte en bekommernisse met hom/haar deel.
Stap 2 is waar alle relevante data rondom jou finansies en voorsienings ingesamel word, en jy as kliënt sekere doelwitte stel wat jy wil bereik met die beplanningsproses.
Stap 3 is die ontleding, en evaluering van jou finansiële status. Nadat jou finansiële beplanner alle relevante data en inligting bekom het, kan jy jou posisie begin ontleed en evalueer. Tydens dié stap kan daar bepaal word hoe ver jy is in die bereiking van jou onderskeie doelwitte.
Stap 4 behels die ontwikkeling en voorlegging van aanbevelings en/of alternatiewe opsies. Nadat jou totale finansiële behoefte ontleed is, en jou finansiële beplanner ’n holistiese beeld kan vorm van jou omstandighede, sal hy/sy sekere aanbevelings kan maak, en opsies aan jou bied, wat, indien jy dit volg, jou sal help om jou doelwitte te bereik. ’n Meer sekere finansiële toekoms kan dus al hier geformuleer word.
Stap 5 is wanneer die toepaslike aanbevelings en/of opsies geïmplementeer word. Jy en jou finansiële beplanner sal nou sit en besluit wat word onmiddellik geïmplementeer, en wat word met tyd geïmplementeer. Daar sal dus op sekere tydlyne besluit word. Jou finansiële beplanner kan ook die rol van ’n fasiliteerder inneem tussen jou en ’n prokureur, ouditeur, aandele-makelaar ensomeer.
Die finale stap,
Stap 6 is die monitering en gereelde hersiening van jou finansiële plan. Kom ten minste jaarliks by jou finansiële beplanner uit, om te verseker dat jou voorsienings nog in lyn is met jou behoeftes. Indien daar enige tekortkominge ontstaan het, kan dit dan aangespreek word.