Die keuses van die lewe

0
630

Die lewe word gekenmerk deur keuses. Ons kan dit beskryf as gewone keuses, byvoorbeeld: Watter uitrusting en klere verkies ek, of meer gekompliseerde keuses soos ‘n huweliksmaat en ‘n beroep.
Soms moet jy net kies tussen reg en verkeerd en met watter vriende jy meng. Om dié keuses te maak, is nie noodwendig maklik nie, en jy soek dikwels hulp en raad.
Die volgende is tog belangrik:
Jy mag maar foute maak in die keuses wat jy uitoefen, want daar is altyd ander moontlikhede om ‘n saak te hanteer. Jy kan goeie keuses maak as jy bereid is om na ander te luister.
Goeie keuses berus op die feit dat jy die voor- en nadele van ‘n besluit teen mekaar kan opweeg en in vertroue ‘n besluit neem. Die begrip keuse het as grondslag dat jy jou gawes ken. Dit is om nie oorhaastig besluite in jou lewe te neem nie.
Omdat keuses jou hele lewe kan beïnvloed, is dit raadsaam om te luister na ander en na die Here. Dan lees ek in Psalm 119: 9: “Hoe kan ‘n jongmens sy lewe skoon hou? Deur hom te hou aan u woord.”
Ons kan vandag begin met ons keuse om vir die Here te vra: “Here, wat is u wil vir my lewe?

DS STEPHAN VAN HEERDEN