Die begrafnisdiens van Casper Nordier

0
1035

Die begrafnisdiens van ons ontslape motofietsvriend Casper Nordier vind plaas op Saterdag on 13:00 vanuit die AGAPE kerk te Roselaan 54.

Lede van alle motorfietsklubs word vreidnelik versoek om hul colors te dra n’ vriendelike versoek van die familie is die motorfietse nie gerey/nie die toere van die motorfiets opjaag nie.

Na die diens beweeg ons na Bainsvlei begrafplaas vir teraardebestelling. Hierna word u vriendelik uitgenooi na die Baptiste kerk (oorkant John William motors) vir verversings.

Motorfietsryers vergader on 12 uur by Emmanuel begrafnisondernemers Falkstraat 16 en vertrek stiptelik om 12:15 vandaar na die kerk vir die diens.

-Supplied